2019 m. Aplinkos apsaugos agentūros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, skatinimai

Aplinkos ministro padėka – 2

Garbės ženklas – 0

Vardinė dovana – 0

Vienkartinė piniginė išmoka Vyriausybės nustatyta tvarka – 0

Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus padėka – 50 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-07-04