2020 m. Aplinkos apsaugos agentūros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, skatinimai

Skatinimo priemonė

I ketvirtis

II ketvirtis

III ketvirtis

IV ketvirtis

Padėka

15

42

4

5

Nuo 1 iki 2 pareiginių algų dydžio piniginė išmoka

-

-

-

-

Mokamos poilsio dienos

58

-

-

-

Vienkartinė piniginė išmoka

1

-

-

8

Finansuojant kvalifikacijos tobulinimą

1

-

-

-

Nusipelniusio aplinkosaugininko ženklas

-

11

-

-

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-07-04