2021 m. Aplinkos apsaugos agentūros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, skatinimai

Skatinimo priemonė

I ketvirtis

II ketvirtis

III ketvirtis

IV ketvirtis

Padėka

9

35

8

8

Nuo 1 iki 2 pareiginių algų dydžio piniginė išmoka

1

-

-

-

Mokamos poilsio dienos

42

-

-

-

Vienkartinė piniginė išmoka

-

-

-

21

Finansuojant kvalifikacijos tobulinimą

-

-

-

-

Nusipelniusio aplinkosaugininko ženklas

-

23

-

-

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-07-04