2022 m. Aplinkos apsaugos agentūros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, skatinimai

Skatinimo priemonė

I ketvirtis

II ketvirtis

III ketvirtis

IV ketvirtis

Padėka

6

49

 

 

Nuo 1 iki 2 pareiginių algų dydžio piniginė išmoka

-

-

 

 

Mokamos poilsio dienos

30

-

 

 

Vienkartinė piniginė išmoka

-

-

 

 

Finansuojant kvalifikacijos tobulinimą

1

-

 

 

Nusipelniusio aplinkosaugininko ženklas

-

20

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-07-04