• Vadovai
  Adresas: A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Milda Račienė
  506A kab. A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius
  Jolanta Songailienė
  506B kab. A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
  Justina Černienė
  511 kab., A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
 • Finansų ir turto valdymo skyrius
  Adresas: A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Daiva Sadauskienė
  907 kab. A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
  Diana Banevičiūtė
  906 kab. A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
  Dalia Navickienė
  906 kab. A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
  Lilija Balcevičienė
  906 kab. A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
 • Personalo ir dokumentų valdymo skyrius
  Adresas: A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Jolanta Songailienė
  506C kab. A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
  506B kab. A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
  Gabrielė Morkūnienė
  506B kab. A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
  Violeta Trainavičienė
  A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
  Raimonda Staškienė
  A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
  Eglė Kazlauskienė
  506 kab. A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
  Danguolė Petravičienė
  506 kab. A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
  Vida Skrabutienė
  100A kab. A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
  Jūratė Šalčiuvienė
  Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras
  Danguolė Tunkevičienė
  A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
 • Teisės skyrius
  Adresas: A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius; Metalo g. 11, LT-28217 Utena
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Aldona Teresė Kučinskienė
  513 kab. A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
  Giedrius Baliūnas (Licencijuotos organizacijos, ekologinis ženklas, EMAS, UETK, teritorijos, kuriose taikomos vandens telkinių apsaugos zonų ir apsaugos juostų spec. žemės naudojimo sąlygos, atliekos, tarpvalstybiniai atliekų vežimai, ŠESD)
  Nuotolinė darbo vieta, Marijampolė
  Aušrinė Kutkaitė-Žemaitienė (Tarpvalstybiniai atliekų vežimai, TIPK, TL, lakiuosius organinius tirpiklius naudojantys įrenginiai, Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestatai)
  206 kab. Metalo g. 11, LT-28217 Utena
  Gediminas Sindaravičius (PAV, atranka dėl PAV, statinių projektų sprendinių derinimas, SPAV, gyvosios gamtos leidimai, leidimai laboratorinei veiklai vykdyti)
  903 kab. A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
  Jurgita Baronaitė (Korupcijos prevencija, viešųjų ir privačių interesų derinimas)
  903 kab. A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
 • Planavimo ir aprūpinimo ištekliais skyrius
  Adresas: A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius; Taikos pr. 26, LT-91222 Klaipėda
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Vytautas Naruševičius (Strateginis planavimas. Projektų valdymas. Viešieji pirkimai. Turto priežiūra ir aprūpinimas ištekliais. ES Dvynių programa. Bendradarbiavimas su EAA)
  1005B kab. A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
  Irena Mereškevičienė (Strateginis planavimas. Projektų, finansuojamų ES struktūrinės paramos ar kitų priemonių, tarptautinių finansinių mechanizmų ir nacionalinio biudžeto lėšomis, valdymas)
  1004 kab. A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
  Gediminas Murauskas Projektų, finansuojamų ES struktūrinės paramos, tarptautinių finansinių mechanizmų, nacionalinio biudžeto lėšomis (AARP, KKP, APTP, VIP), rengimo, administravimo ir įgyvendinimo eigos priežiūra. Projektų užbaigimo ataskaitos)
  1004 kab. A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
  Regina Zemlevičienė (Projektų, finansuojamų ES struktūrinės paramos, tarptautinių finansinių mechanizmų, nacionalinio biudžeto lėšomis (AARP, KKP, APTP), rengimo, administravimo ir įgyvendinimo eigos priežiūra. Projektų užbaigimo ataskaitos)
  1004 kab. A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
  Žydronė Sarapinienė (AM strateginis veiklos planas. Įstaigos metinis veiklos planas. Strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimo ataskaitos)
  1004 kab. A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
  Anželika Naruševičienė (Viešųjų pirkimų klausimai)
  201 kab. Taikos pr. 26, LT-91222 Klaipėda
  Toma Bulauskienė (Viešieji pirkimai)
  201 kab. Taikos pr. 26, LT-91222 Klaipėda
  Jolanta Gurbanovič (Viešieji pirkimai)
  211 kab. Taikos pr. 26, LT-91222 Klaipėda
  Rima Andrejeva (Viešieji pirkimai)
  917 kab. A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
  Rokas Ignatavičius (Aprūpinimo ištekliais ir turto priežiūros organizavimo klausimai)
  106 kab. A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
  Gražina Juozaitienė (Turto (pastatų) priežiūros vykdymas/koordinavimas, aprūpinimas ištekliais)
  100B kab. A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
  Airida Deimontaitė (Turto (pastatų) priežiūros vykdymas/koordinavimas. Darbuotojų sauga ir sveikata. Priešgaisrinės apsaugos instruktavimas/ koordinavimas. Aprūpinimas ištekliais)
  215 kab. Taikos pr. 26, LT-91222 Klaipėda
  Vytautas Artimavičius (Tarnybinių lengvųjų automobilių dokumentacijos tvarkymas)
  100B kab. A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
  Kęstutis Grygelevičius (Tarnybinių lengvųjų automobilių ir priekabų priežiūra ir eksploatacija. Vairuotojas)
  100B kab. A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
  Marius Vaičikauskas (Vairuotojas)
  100B kab. A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
 • Informacinių technologijų skyrius
  El. p. , Adresas: A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Juliana Bogdevičienė
  912 kab. A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
  Jovita Povilavičiūtė
  912 kab. A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
  Aleksandr Markovskij
  912 kab. A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
  Ričardas Totilas
  912 kab. A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
  Arūnas Markauskas
  A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
  Mantas Zapolskas
  Nuotolinė darbo vieta
 • Cheminių medžiagų skyrius
  Adresas: A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Otilija Špūrienė (Cheminių medžiagų ir mišinių valdymas)
  510 kab. A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
  Jurgita Balčiūnienė (REACH reglamentas. CLP reglamentas. Organinius tirpiklius naudojantys įrenginiai )
  510 kab. A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
  Inga Garšvaitė (Duomenų teikimas apie chemines medžiagas ir mišinius į informacinę sistemą AIVIKS)
  A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
  Beata Volujevič (REACH reglamentas. CLP reglamentas. Gyvsidabrio reglamentas. Organinius tirpiklius naudojantys įrenginiai)
  510 kab. A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
  Žilvinas Užomeckas (REACH reglamentas. CLP reglamentas. Saugos duomenų lapai (SDL). Cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimas)
  510 kab. A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
  Agnė Janonytė (REACH reglamentas. CLP reglamentas. Endokrininę sistemą ardančios medžiagos)
  510 kab. A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
  Vilma Uldukienė (Duomenų teikimas apie cheminės medžiagas ir mišinius į informacinę sistemą AIVIKS. Patvarieji organiniai teršalai (POT reglamentas))
  510 kab. A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
  Monika Avižienė (Duomenų teikimas apie cheminės medžiagas ir mišinius į informacinę sistemą AIVIKS. Pavojingų cheminių eksportas ir importas (PIC reglamentas)
  510 kab. A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
 • Atliekų licencijavimo skyrius
  Adresas: A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Justina Babikė
  512, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
  Violeta Juozefaitė (Pakuočių tiekimo rinkai apskaita. Pakuočių atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaita)
  A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
  Kristina Stomaitė (GPAIS tobulinimas (Tarpvalstybiniai atliekų vežimai, Licencijuotų gamintojų ir importuotojų organizacijų ir užstato sistemos administratoriaus veikla). Bendradarbiavimo inicijavimas su mokslo įstaigomis, laboratorijomis, ekspertais)
  A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
  Natalja Šulga-Jakučionienė (tarpvalstybiniai atliekų vežimai (tranzitas), Turinčių teisę išrašyti įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašas)
  A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
  Lina Klimavičienė (gamintojų ir importuotojų licencijuotos organizacijos, pavojingųjų atliekų tvarkymo licencijos)
  Nuotolinė darbo vieta
  Giedrė Kurmilavičienė (GPAIS tobulinimas ir vystymas, išorės vartotojų (Licencijuotos gamintojų ir importuotojų organizacijos, Gamintojai ir importuotojai, Atliekų darytojai, Atliekų tvarkytojai) poreikiai)
  A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
  Jūratė Banelienė (Gaminių (elektros ir elektroninės įrangos; apmokestinamųjų gaminių; baterijų ir akumuliatorių) tiekimo rinkai apskaita ir šių gaminių atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaita. Gamintojų ir importuotojų sąvadas)
  A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
  Inga Latvelienė (Gaminių (alyvos, transporto priemonių) tiekimo rinkai apskaita ir šių gaminių atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaita. Išregistravimas iš Gamintojų ir importuotojų sąvado)
  A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
  Justinas Mikėnas (komunalinių atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaita; savivaldybių ir regionų plėtros tarybų ataskaitos; MBA/sąvartynų ataskaitos)
  A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
  Evelina Mickevičiūtė (Tarpvalstybinių atliekų vežimai (eksportas)
  Nuotolinė darbo vieta, Kaunas
  Jurga Girdziušienė (tarpvalstybiniai atliekų vežimai (importas))
  A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
 • Gyvosios gamtos licencijavimo skyrius
  Adresas: A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius; Metalo g. 11, LT-28217 Utena
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Darius Mikelaitis (CITES leidimai; prekyba laukinėmis rūšimis, jų įvežimas/išvežimas į/iš Lietuvos Respubliką (-os)
  913 kab. A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
  Jurgita Ivanovienė (Specialioji žvejyba; ne mėgėjų žvejybos įrankių įsigijimas/prekyba; medžiojamųjų gyvūnų papildomas limitas)
  1002 kab. A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
  Dalia Koryznienė (laukinių gyvūnų laikymas nelaisvėje; invazinės rūšys)
  1002 kab. A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
  Daina Mekienė (verslinė žvejyba vidaus vandenyse; vandens telkinių nuoma)
  207 kab. Metalo g. 11, LT-28217 Utena
  Eglė Pėtelienė (saugomų/nesaugomų rūšių naudojimas; zoologijos sodai; akvakultūros ūkių gamtotvarkos planai)
  1002 kab. A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
  Ugnė Griežė (Nepriklausomų želdynų ir želdinių ekspertų atestavimas, Želdynų projektų rengimo vadovų atestavimas)
  914 kab. A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
 • APLINKOS BŪKLĖS ANALITIKOS CENTRAS
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Jurgis Šarmavičius
  512 kab. A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
  • Šiltnamio efektą sukeliančių dujų vertinimo skyrius
   Adresas: A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Eglė Kairienė
   515 kab. A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
   Inga Žiukelytė (Nacionalinė ŠESD apskaitos ataskaita; ŠESD projekcijos (Žemės ūkio sektorius))
   1005a kab. A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
   Agnė Kavšinė (Fluorintų dujų apskaita ir Fluorintų dujų tvarkymo atestatų išdavimas)
   Vyriausiasis specialistas
   1005a kab. A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
   Karolis Šulinskas (Nacionalinė ŠESD apskaitos ataskaita; ŠESD projekcijos (Energetikos ir Transporto sektoriai); Apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema; Degalų būvio ciklo metu išmetamas ŠESD kiekis)
   A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
   Aušra Nausėdienė (Apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema)
   A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
  • Aplinkos oro kokybės vertinimo skyrius
   Adresas: A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Vilma Bimbaitė
   514 kab. A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
   Sergejus Konkovas (Aplinkos oro valstybinio monitoringo duomenų analizė, oro teršalų sklaidos modeliavimas, oro kokybės ataskaitų teikimas EK, ūkio subjektų išmetamų oro teršalų sklaidos kontrolinis modeliavimas)
   1002 kab. A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
   Mindaugas Bernatonis (Aplinkos oro valstybinio monitoringo duomenų analizė, oro teršalų sklaidos modeliavimas, ūkio subjektų išmetamų oro teršalų sklaidos kontrolinis modeliavimas)
   1002 kab. A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
   Solveiga Pajarskienė (Aplinkos oro valstybinio monitoringo duomenų analizė ir būklės vertinimas, duomenų teikimas visuomenei, oro taršos poveikis ekosistemoms, oro kokybės ataskaitų teikimas EK)
   1002 kab. A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
   Laura Doveikaitė (Nacionalinė oro teršalų apskaita, oro teršalų projekcijos, apskaitos duomenų teikimas visuomenei)
   1002 kab. A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
   Daiva Lukošienė (Aplinkos oro apsaugos metinės ataskaitos ir jų duomenų teikimas IS AIVIKS, ataskaitos pagal LAND 43-2013)
   A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
   Rokas Levinskas (Aplinkos oro valstybinio monitoringo duomenų analizė, oro teršalų sklaidos modeliavimas)
   A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
   Virginijus Ausiejus (Nacionalinė oro teršalų apskaita, oro teršalų projekcijos, apskaitos duomenų ir informacinių ataskaitų teikimas EK)
   A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
   Artūras Polita
   A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
  • Bendrųjų analitinių kompetencijų skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Gintarė Slavinskienė
   510 kab. A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
   Daiva Žilienė
   510 kab. A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
   Rūta Pašiškevičiūtė
   510 kab. A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
   Klaidas Petrevičius
   Nuotolinė darbo vieta
   Angelė Kėdaitienė
   Nuotolinė darbo vieta
 • TARŠOS PREVENCIJOS DEPARTAMENTAS
  Adresas: A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Dalė Amšiejienė
  213 kab. Kauno g. 69, LT-62107 Alytus
  Dainora Puvačiauskienė
  212 kab. Kauno g. 69, LT-62107 Alytus
  • Taršos integruotos prevencijos skyrius
   Adresas: A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius; Rotušės a. 12, LT 44279 Kaunas
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Inga Raudonienė
   A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
   Danguolė Bernotienė
   1001c kab. A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
   Aušra Jonkaitytė
   306 kab. Rotušės a. 12, LT-44279 Kaunas
   Danguolė Marcinkevičienė
   A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
   Vytautas Krušinskas
   504 kab. A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
   Paulius Bogužas
   1008 kab. A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
   A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
   Jūratė Mankė
   503B kab. A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
   Tomaš Ščiglo
   503 B kab. A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
   Artūras Vilkas
   503 B kab. A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
   Enrika Krištopaitytė
   306 kab. Rotušės a. 12, LT-44279 Kaunas
   Jurgita Staškutė
   210 kab. Taikos pr. 26, LT-91222 Klaipėda
   Adolis Audrius Radžiukynas
   212 kab. Kauno g. 69, LT-62107 Alytus
  • Projektų vertinimo skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Živilė Vainienė
   503B kab. A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
   Saulė Anisimovienė (Teritorijų planavimas. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas)
   304 kab., Rotušės a. 12, LT 44279 Kaunas
   Živilė Šidiškienė (Teritorijų planavimas. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas)
   304 kab. Rotušės a. 12, LT 44279 Kaunas
   Ingrida Asanavičienė (PAV. Statinio projekto sprendiniai)
   304 kab. Rotušės a. 12, LT 44279 Kaunas
   Lina Samuolaitienė (Statinio projekto sprendiniai. Teritorijų planavimas. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas)
   304 kab., Rotušės a. 12, LT 44279 Kaunas
   Algirdas Mikalauskas (PAV. Statinio projekto sprendiniai. Poveikio aplinkai monitoringas)
   Rotušės a. 12, LT 44279 Kaunas
   Diana Kuzabavičienė (PAV. Statinio projekto sprendiniai. Teritorijų planavimas. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas)
   215 kab. Kauno g. 69, LT-62107 Alytus
   Dovilė Petraškaitė (PAV. Statinio projekto sprendiniai. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas. Poveikio aplinkai monitoringas)
   214 kab. Kauno g. 69, LT-62107 Alytus
   Raimondas Palionis (PAV. Teritorijų planavimas. Statinio projekto sprendiniai)
   36 kab. Žvaigždžių g. 21, LT-37109 Panevėžys
   Salomėja Skvarnavičienė
   33 kab. Žvaigždžių g. 21, LT-37109 Panevėžys
   Laima Prudnikovienė (PAV. Statinio projekto sprendiniai. Teritorijų planavimas. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas. Poveikio aplinkai monitoringas)
   209 kab. Taikos pr. 26, LT-91222 Klaipėda
   Skirmantė Stankevičienė (PAV. Statinio projekto sprendiniai. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas. Poveikio aplinkai monitoringas)
   209 kab. Taikos pr. 26, LT-91222 Klaipėda
   Paulius Alejūnas (PAV. Statinio projekto sprendiniai)
   Tilžės g. 198, LT-76203 Šiauliai
   Viktorija Žiūkaitė
   Rotušės a. 12, LT 44279 Kaunas
   Artūras Torkelis
   Rotušės a. 12 LT44279 Kaunas
  • Oro taršos prevencijos skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Loreta Jovaišienė
   211 kab. Metalo g. 11, LT-28217 Utena
   Giedrė Arkušauskienė (PAV. Taršos leidimai. Aplinkos monitoringo programos. Statinio projekto sprendiniai. Foninis užterštumas. Oro taršos šaltinių ir jų teršalų invetorizacija)
   213 kab. Taikos pr. 26, LT-91222 Klaipėda
   Gintarė Zabarauskienė (PAV. Taršos leidimai. Aplinkos monitoringo programos. Statinio projekto sprendiniai. Foninis užterštumas. Oro taršos šaltinių ir jų teršalų invetorizacijos)
   32 kab. Žvaigždžių g. 21, LT-37109 Panevėžys
   Roberta Šlekienė (PAV. Taršos leidimai. Aplinkos monitoringo programos. Statinio projekto sprendiniai. Foninis užterštumas. Oro taršos šaltinių ir jų teršalų invetorizacija)
   21 kab. Dariaus ir Girėno g. 4, LT-68176 Marijampolė
   Zita Vaitiekūnienė (PAV. Taršos leidimai. Aplinkos monitoringo programos. Statinio projekto sprendiniai. Foninis užterštumas. Oro taršos šaltinių ir jų teršalų invetorizacija)
   33 kab. Žvaigždžių g. 21, LT-37109 Panevėžys
   Jurgita Ivanauskienė (PAV. Taršos leidimai. Aplinkos monitoringo programos. Statinio projekto sprendiniai. Foninis užterštumas. Oro taršos šaltinių ir jų teršalų invetorizacija)
   2.4 kab. Tilžės g. 198, LT-76203 Šiauliai
   Neringa Misevičienė
   Tilžės g. 198, LT-76203 Šiauliai
   Edita Valaitė (PAV. Taršos leidimai. Aplinkos monitoringo programos. Statinio projekto sprendiniai. Foninis užterštumas. Oro taršos šaltinių ir jų teršalų invetorizacija)
   Nuotolinė darbo vieta, Kaunas
   Vilma Aleksiejūnė (PAV. Taršos leidimai. Aplinkos monitoringo programos. Statinio projekto sprendiniai. Foninis užterštumas. Oro taršos šaltinių ir jų teršalų invetorizacija)
   Metalo g. 11, LT-28217 Utena
   Jaunė Blažytė
   Nuotolinė darbo vieta
  • Atliekų prevencijos skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Danguolė Kazlauskienė
   516 kab. A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
   Daiva Plokštienė (Taršos leidimų išdavimas, pakeitimas, tikslinimas. PAV atliekų prevencijos dokumentų nagrinėjimas)
   210 kab. Taikos pr. 26, LT-91222 Klaipėda
   Ieva Lebednikienė (Taršos leidimų išdavimas, pakeitimas, tikslinimas. PAV atliekų prevencijos dokumentų nagrinėjimas)
   503B kab. A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
   Laura Develienė
   503B kab. A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
   Vilma Lilienė
   A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
   Simona Navickė (Taršos leidimų išdavimas, pakeitimas, tikslinimas. PAV atliekų prevencijos dokumentų nagrinėjimas)
   212 kab. Taikos pr. 26, LT-91222 Klaipėda
   Rasa Skeirienė (Taršos leidimų išdavimas, pakeitimas, tikslinimas. PAV atliekų prevencijos dokumentų nagrinėjimas. Atliekų tvarkytojų valstybės registras)
   206 kab. Metalo g. 11, LT-28217 Utena
   Jadvyga Bartkevičienė (Taršos leidimų išdavimas, pakeitimas, tikslinimas)
   306 kab. Rotušės a. 12, LT 44279 Kaunas
   Rūta Ramonaitė (Taršos leidimų išdavimas, pakeitimas, tikslinimas. PAV atliekų prevencijos dokumentų nagrinėjimas. Atliekų tvarkytojų valstybės registras)
   212 kab. Taikos pr. 26, LT-91222 Klaipėda
   Asta Brusokienė (Taršos leidimų išdavimas, pakeitimas, tikslinimas. PAV atliekų prevencijos dokumentų nagrinėjimas)
   21 kab. Dariaus ir Girėno g. 4, LT-68176 Marijampolė
   Linas Kraipavičius (Taršos leidimų išdavimas, pakeitimas, tikslinimas. PAV atliekų prevencijos dokumentų nagrinėjimas. Medienos kuro pelenų planų nagrinėjimas)
   21 kab. Dariaus ir Girėno g. 4, LT-68176 Marijampolė
   Daiva Kisielienė (Taršos leidimų išdavimas, pakeitimas, tikslinimas. PAV atliekų prevencijos dokumentų nagrinėjimas)
   205 kab. Metalo g. 11, LT-28217 Utena
   Cilistina Bogušienė (Taršos leidimų išdavimas, pakeitimas, tikslinimas. PAV atliekų prevencijos dokumentų nagrinėjimas)
   2.2 kab. Tilžės g. 198, LT-76203 Šiauliai
   Neringa Kintaitė
   36 kab. Žvaigždžių g. 21, LT-37109 Panevėžys
  • Vandenų taršos prevencijos skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Virgilija Kozakienė
   2.1 kab. Tilžės g. 198, LT-76203 Šiauliai
   Donata Bliudžiuvienė (PAV vandenų taršos prevencijos dokumentų nagrinėjimas. Aplinkos monitoringo programų nagrinėjimas. Nuotekų dumblo naudojimo tręšimui planų nagrinėjimas)
   304 kab. Rotušės a. 12, LT 44279 Kaunas
   Rūta Jarmolavičienė (Taršos leidimų išdavimas, pakeitimas, patikslinimas. PAV vandenų taršos prevencijos dokumentų nagrinėjimas. Aplinkos monitoringo programų nagrinėjimas. Nuotekų dumblo naudojimo tręšimui planų nagrinėjimas)
   33 kab. Žvaigždžių g. 21, LT-37109 Panevėžys
   Vilma Barauskienė
   Žvaigždžių g. 21, LT-37109 Panevėžys
   Laimutė Juraitytė (Taršos leidimų išdavimas, pakeitimas, patikslinimas. PAV vandenų taršos prevencijos dokumentų nagrinėjimas. Aplinkos monitoringo programų nagrinėjimas. Nuotekų dumblo naudojimo tręšimui planų nagrinėjimas)
   503C kab. A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
   Idalija Pocienė (Taršos leidimų išdavimas, pakeitimas, patikslinimas. PAV vandenų taršos prevencijos dokumentų nagrinėjimas. Aplinkos monitoringo programų nagrinėjimas)
   306 kab. Rotušės a. 12, LT 44279 Kaunas
   Vilija Margelytė (Taršos leidimų išdavimas, pakeitimas, patikslinimas. PAV vandenų taršos prevencijos dokumentų nagrinėjimas. Aplinkos monitoringo programų nagrinėjimas. Nuotekų dumblo naudojimo tręšimui planų nagrinėjimas)
   207 kab. Metalo g. 11, LT-28217 Utena
   Laima Statkienė (Taršos leidimų išdavimas, pakeitimas, patikslinimas. PAV vandenų taršos prevencijos dokumentų nagrinėjimas. Aplinkos monitoringo programų nagrinėjimas. Nuotekų dumblo naudojimo tręšimui planų nagrinėjimas)
   2.3 kab. Tilžės g. 198, LT-76203 Šiauliai
   Daiva Norvilienė (Taršos leidimų išdavimas, pakeitimas, patikslinimas. PAV vandenų taršos prevencijos dokumentų nagrinėjimas. Aplinkos monitoringo programų nagrinėjimas. Nuotekų dumblo naudojimo tręšimui planų nagrinėjimas)
   2.4 kab. Tilžės g. 198, LT-76203 Šiauliai
   Vaiva Boreišaitė (Taršos leidimų išdavimas, pakeitimas, patikslinimas. PAV vandenų taršos prevencijos dokumentų nagrinėjimas. Aplinkos monitoringo programų nagrinėjimas. Nuotekų dumblo naudojimo tręšimui planų nagrinėjimas)
   Taikos pr. 26, LT-91222 Klaipėda
 • Jūros aplinkos vertinimo skyrius (Klaipėda)
  Adresas: Taikos pr. 26, LT-91222 Klaipėda
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Nijolė Remeikaitė-Nikienė
  203 kab. Taikos pr. 26, LT-91222 Klaipėda
  Sandra Vadakojytė - Kareivienė (Leidimų išdavimas: grunto kasimo ir šalinimo darbams jūrų ir jūrų uostų akvatorijoje; moksliniams tyrimams atlikti LT jūros rajone. Būklės vertinimas)
  202 kab. Taikos pr. 26, LT-91222 Klaipėda
  Žydrūnė Lydeikaitė (Kuršių marių ir Baltijos jūros monitoringo planavimas. Duomenų teikimas. Būklės vertinimas)
  203 kab. Taikos pr. 26, LT-91222 Klaipėda
  Ema Jariašiūnaitė (Duomenų teikimas. Ekologinės ir cheminės būklės vertinimas)
  201 kab. Taikos pr. 26, LT-91222 Klaipėda
  Romualda Chuševė
  203 kab. Taikos pr. 26, LT-91222 Klaipėda
 • Vandenų būklės vertinimo skyrius
  Adresas: A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Aldona Margerienė
  505 kab. A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
  Audronė Pumputytė (Upių ir ežerų valstybinio monitoringo planavimas, būklės vertinimas)
  1001b kab. A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
  Agita Jurgutienė (Upių ir ežerų valstybinio monitoringo pavojingų medžiagų duomenų analizė ir cheminės būklės vertinimas)
  1001a kab. A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
  Diana Osadčaja (Upių ir ežerų valstybinio monitoringo biologinių duomenų analizė ir ekologinės būklės vertinimas)
  1001a kab. A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
  Vahanas Grigorianas (Upių ir ežerų valstybinio monitoringo fizikinių – cheminių, hidromorfologinių duomenų analizė ir ekologinės būklės vertinimas)
  918 kab. A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
  Laima Kulvičienė (Vandens naudojimo, nuotekų tvarkymo ir nuotekų dumblo kokybės apskaita)
  911 kab. A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
  Linas Jonas Gustas (Vandens naudojimo, nuotekų tvarkymo ir nuotekų dumblo kokybės apskaita)
  911 kab. A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
  Gintarė Kugytė (Upių ir ežerų valstybinio monitoringo biologinių duomenų analizė ir ekologinės būklės vertinimas)
  918 kab. A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
 • Hidrografinio tinklo skyrius
  Adresas: A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Gintautas Sabas
  916 kab. A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
  Martynas Pankauskas (UBR valdymo planų ir priemonių programos projektai. Vandensaugos tikslai. Ataskaitų EK teikimas dėl BVP direktyvos reikalavimų įgyvendinimo)
  A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
  Mindaugas Gudas (HELCOM (tarša į Baltijos jūrą). Vandens telkinių valdymo upių baseinų pagrindu susijusių duomenų tvarkymas. Ūkinės veiklos poveikio vandens telkiniams nustatymas ir vertinimas)
  A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
  Sigita Markevičienė (Tvenkinių ir patvenktų ežerų naudojimo ir priežiūros taisyklių tvirtinimas. Vandens lygio žeminimo tvenkiniuose ir patvenktuose ežeruose leidimai)
  A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
  Gediminas Dūdėnas (Potvynių žemėlapiai. Priemonės potvynių rizikai mažinti. Paviršinio vandens išgavimas žemės ūkiui)
  902 kab. A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
  Aušra Liutkevičienė (Paviršinio vandens išgavimas)
  902 kab. A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
  Ieva Ucinavičiūtė (UBR priemonių įgyvendinimas)
  902 kab. A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
  Viktorija Ramūnė (UETK duomenų tvarkymas ir e-paslaugų teikimas)
  A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
  Aurelija Juršėnienė (UETK duomenų tvarkymas)
  A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
  Stasys Paškauskas (Paviršinių vandens telkinių ir pakrančių tvarkymas. Sureguliuotų upių renatūralizacija. Melioracijos sistemų rekonstrukcijos ir remonto projektų aplinkosauginės dalies vertinimas)
  902 kab. A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
 • APLINKOS TYRIMŲ DEPARTAMENTAS
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Galina Garnaga-Budrė (ATD veiklos organizavimas)
  LP203 kab. Taikos pr. 26, LT-91222 Klaipėda
  • Tyrimų ir matavimų kokybės skyrius
   Adresas: A. Goštauto g. 9, LT-01108 Vilnius; Kauno g. 69, LT-62107 Alytus; Taikos pr. 26, LT-91222, Klaipėda
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Violeta Andriejūnienė (Skyriaus veiklos organizavimas, konsultavimas skyriaus vykdomos veiklos klausimais, Aplinkos tyrimų departamento vadybos sistemos koordinavimas, laboratorijų kontrolė)
   401 kab. A. Goštauto g. 9, LT-01108 Vilnius
   Loreta Vitkauskaitė (Leidimų atlikti taršos šaltinių išmetamų/išleidžiamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose laboratorinius tyrimus/matavimus/imti ėminius laboratoriniams tyrimams atlikti išdavimo koordinavimas, laboratorijų kontrolė)
   414 kab. A. Goštauto g. 9, LT-01108 Vilnius
   Rita Dzenkienė (Aplinkos tyrimų departamento reikmėms vykdomų viešųjų pirkimų koordinavimas)
   211 kab. Kauno g. 69, LT-62107 Alytus
   Benita Krūgelytė (Aplinkos tyrimų departamento reikmėms vykdomų viešųjų pirkimų koordinavimas)
   211 kab. Taikos pr. 26, LT-91222 Klaipėda
   Ingrida Pelenė (Aplinkos tyrimų departamento vadybos sistemos koordinavimas)
   208 kab. Taikos pr. 26, LT-91222 Klaipėda
   Laima Žulpienė (Apmokėjimų už valstybinius laboratorinius tyrimus koordinavimas)
   407 kab. A. Goštauto g. 9, LT-01108 Vilnius
  • Cheminių tyrimų skyrius
   Adresas: A. Goštauto g. 9, LT-01108 Vilnius; Taikos pr. 26, LT-91222 Klaipėda
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Daiva Pockevičiūtė (Skyriaus veiklos organizavimas, konsultavimas skyriaus vykdomos veiklos klausimais, laboratorijų kontrolė)
   302 kab. A. Goštauto g. 9, LT-01108 Vilnius
   Nastazija Šeškuvienė (Tyrimų atlikimas, laboratorijų kontrolė)
   312 kab. A. Goštauto g. 9, LT-01108 Vilnius
   Santa Ragaliauskienė (Tyrimų atlikimas, laboratorijų kontrolė)
   311 kab. A. Goštauto g. 9, LT-01108 Vilnius
   Joana Mikalauskienė (Tyrimų atlikimas, laboratorijų kontrolė)
   303 kab. A. Goštauto g. 9, LT-01108 Vilnius
   Irina Greiciūnienė (Ėminių priėmimas, tyrimų protokolų rengimas)
   310 kab. A. Goštauto g. 9, LT-01108 Vilnius
   Gintautas Šaduikis (Tyrimų atlikimas, laboratorijų kontrolė)
   303 kab. A. Goštauto g. 9, LT-01108 Vilnius
   Rimantas Tamošiūnas (Tyrimų atlikimas, laboratorijų kontrolė)
   314 kab. A. Goštauto g. 9, LT-01108 Vilnius
   Agnė Abramavičiūtė-Gecevičienė
   305 kab. A. Goštauto g. 9, LT-01108 Vilnius
   Rūta Balčiūnaitė
   311 kab. A. Goštauto g. 9, LT-01108 Vilnius
   Linda Redeckienė (Tyrimų atlikimas)
   LP207 kab. Taikos pr. 26, LT-91222 Klaipėda
   Vijolė Papreckienė (Tyrimų atlikimas)
   111 kab. Taikos pr. 26, LT-91222 Klaipėda
  • Mėginių ėmimo ir operatyvinių matavimų skyrius
   Adresas: A. Juozapavičiaus g. 9 , LT-09311 Vilnius.
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Juozas Molis (Skyriaus veiklos organizavimas, konsultavimas skyriaus vykdomos veiklos klausimais)
   905 kab. A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
   Rolandas Kybartas (Paliūdytųjų pamatinių medžiagų sieties su darbiniais etalonais užtikrinimas)
   025 kab. A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
   Dalia Brekienė (Ėminių ėmimas, tyrimų atlikimas (aplinkos oras))
   910 kab. A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
   Tomas Gaižutis (Automatizuotų matavimų sistemų matavimų kokybės užtikrinimas (aplinkos oras))
   025 kab. A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
   Raimundas Vilkončius (Automatizuotų matavimų sistemų matavimų kokybės užtikrinimas (aplinkos oras))
   025 kab. A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
   Gintautas Margis (Ėminių ėmimas)
   Nuotolinė darbo vieta, Plateliai
   Tadas Čiburas (Tyrimų atlikimas (aplinkos oras))
   025 kab. A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
  • Biologinių tyrimų skyrius
   Adresas: A. Goštauto g. 9, LT-01108 Vilnius; Taikos pr. 26, LT-91222 Klaipėda
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Eglė Šupinienė (Skyriaus veiklos organizavimas, konsultavimas skyriaus vykdomos veiklos klausimais, laboratorijų kontrolė)
   110 kab. Taikos pr. 26, LT-91222 Klaipėda
   Grasilda Gudžiūnaitė (Ėminių ėmimas, tyrimų atlikimas)
   106 kab. Taikos pr. 26, LT-91222 Klaipėda
   Irina Olenina (tyrimų atlikimas)
   104 kab. Taikos pr. 26, LT-91222 Klaipėda