Pareigų aprašymas Spausdinti

 

FUNKCIJOS

1. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
2. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.
3. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.
4. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
5. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
6. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
7. Vertina antropogeninės veiklos poveikį aplinkos oro užterštumui, atlieka teršalų sklaidos miestų aplinkos ore matematinį modeliavimą ir galimos taršos sklidimo modeliavimą bei prognozę YES atvejais.


SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

2. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
2.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
2.2. studijų kryptis – gamtinė geografija (arba);
2.3. studijų kryptis – fizika (arba);
2.4. studijų kryptis – aplinkos inžinerija (arba);
2.5. studijų kryptis – taikomoji matematika (arba);
arba:
2.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
2.7. darbo patirties sritis – aplinkos apsaugos srities patirtis;
2.8. darbo patirtis srityje – 1 metai;
3. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
3.1. kalba - anglų;
3.2. kalbos mokėjimo lygis – A2.
4. Atitikimas kitiems reikalavimams:
4.1. gebėti dirbti su ArcGIS programomis.