Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

1. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
2. Apdoroja su veiklos planavimu susijusią informaciją.
3. Atlieka veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą.
4. Rengia ir teikia informaciją su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais vidutinio sudėtingumo klausimais.
5. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją.
6. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą.
7. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus.
8. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais vidutinio sudėtingumo klausimais.
9. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
10. vairuoja tarnybinį automobilį.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – ne žemesnis kaip aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
2.1. kalba - anglų;
2.2. kalbos mokėjimo lygis – A2.
3. Atitikimas kitiems reikalavimams:
3.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.
3.2. Transporto priemonių pažymėjimai:
3.3. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).