Pareigų aprašymas Spausdinti

 

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – aplinkotyra (arba);
1.3. studijų kryptis – ekologija (arba);
1.4. studijų kryptis – aplinkos inžinerija (arba);
1.5. studijų kryptis – chemija (arba);
arba:
1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.7. darbo patirties sritis – aplinkos apsaugos srities patirtis;
1.8. darbo patirtis srityje – 1 metai;
2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
2.1. kalba - anglų;
2.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.
3. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
3.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;
3.2. organizuotumas - 3 lygis;
3.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;
3.4. analizė ir pagrindimas - 3 lygis;
3.5. komunikacija - 4 lygis.
4. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
4.1. informacijos valdymas - 3 lygis.