Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

1. Diegia ir parametrizuoja sisteminę programinę įrangą, duomenų perdavimo tinklus ir techninę įrangą arba prireikus koordinuoja sisteminės programinės įrangos, duomenų perdavimo tinklų ir techninės įrangos diegimą ir parametrizavimą.
2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
3. Kuria, tobulina, testuoja, diegia ir parametrizuoja informacines sistemas ir taikomąją programinę įrangą arba prireikus koordinuoja informacinių sistemų ir taikomosios programinės įrangos kūrimą, tobulinimą, testavimą, diegimą ir parametrizavimą.
4. Prižiūri ir administruoja informacines sistemas, taikomąją programinę įrangą, sisteminę programinę įrangą, duomenų perdavimo tinklus ir techninę įrangą arba prireikus koordinuoja informacinių sistemų, taikomosios programinės įrangos, sisteminės programinės įrangos, duomenų perdavimo tinklų ir techninės įrangos priežiūrą ir administravimą.
5. Rengia ir teikia informaciją su informacinėmis technologijomis susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su informacinėmis technologijomis susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
6. Rengia ir teikia pasiūlymus su informacinėmis technologijomis susijusiais klausimais.
7. Teikia pagalbą apdorojant ir panaudojant duomenų bazėse ir informacinėse sistemose esančią informaciją arba prireikus koordinuoja pagalbos apdorojant ir panaudojant duomenų bazėse ir informacinėse sistemose esančią informaciją teikimą.
8. Vykdo su informacinių technologijų sauga susijusias veiklas arba prireikus koordinuoja su informacinių technologijų sauga susijusių veiklų vykdymą.
9. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
10. Vykdo Pagalbos tarnybos informacinės sistemos priskirtas užduotis bei pildo Pagalbos tarnybos informacinės sistemos žinių duomenų bazę..
11. Vykdo Vieningos gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinės sistemos (toliau - GPAIS) infrastruktūros administravimą..
12. Užtikrina Agentūros valdomų ir/ar tvarkomų Valstybės informacinių sistemų ir registrų taikomosios programinės įrangos priežiūrą, jos funkcionalumą ir pasiekiamumą pagal su duomenų valdymo įgaliotiniais suderintus reikalavimus..
13. Vykdo Valstybės informacinių sistemų ir registrų taikomosios programinės įrangos stebėseną, esant reikalui nustatyta tvarka imasi priemonių pagal kompetenciją šių sistemų funkcionalumo atstatymui..
14. Įgyvendina tinkamą informacijos ir duomenų GPAIS saugą..

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – taikomoji matematika (arba);
1.3. studijų kryptis – informatika (arba);
1.4. studijų kryptis – informacijos sistemos (arba);
1.5. studijų kryptis – fizika (arba);
arba:
1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.7. darbo patirties sritis – informacinių technologijų administravimo ar priežiūros patirtis;
1.8. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai;
2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
2.1. kalba - anglų;
2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.
3. Atitikimas kitiems reikalavimams:
3.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis;
3.2. išmanyti kibernetinio saugumo pagrindus.