Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

1. Apdoroja su turto priežiūros ir valdymo veiklų vykdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su turto priežiūros ir valdymo veiklų vykdymu susijusios informacijos apdorojimą.
2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
3. Rengia ir teikia pasiūlymus su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusiais klausimais.
4. Rengia su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusių dokumentų rengimą.
5. Organizuoja turto naudojimą arba prireikus koordinuoja turto naudojimo organizavimą.
6. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
7. Teikia Valstybės turto informacinėje sistemoje centralizuotai valdomo Valstybės turto valdytojui duomenis apie Agentūros valdomą, naudojamą ar disponuojamą nekilnojamąjį turtą..


SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

2. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
2.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
2.2. studijų kryptis – finansai (arba);
2.3. studijų kryptis – apskaita (arba);
2.4. studijų kryptis – ekonomika (arba);
arba:
2.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
2.6. darbo patirties sritis – turto valdymo patirtis;
2.7. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai;
3. Atitikimas kitiems reikalavimams:
3.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.