Darbotvarkės

 • 2023-02-21
  09:00
  Darbotvarkė

  Nuotolinis susitikimas su Latvijos ir Estijos aplinkos apsaugos agentūrų vadovais.

 • 11:00
  Darbotvarkė

  Vidinis susitikimas su Taršos integruotos prevencijos skyriumi.

 • 13:30
  Darbotvarkė

  Susitikimas su Aplinkos ministerija ir pavaldžiomis įstaigomis dėl naujo laikotarpio Valstybinio aplinkos monitoringo programos veiksmų plano.

 • 15:00
  Darbotvarkė

  Vidinis susitikimas su Agentūros padalinių vadovais ir Planavimo ir aprūpinimo ištekliais skyriumi.

 • 2023-02-20
  11:00
  Darbotvarkė

  Metinio veiklos plano aptarimas su LR Aplinkos ministerijos atstovais.

 • 13:00
  Darbotvarkė

  Pasitarimas su Agentūros IT skyriumi, Aplinkos oro kokybės vertinimo  ir Operatyvinių matavimų skyriaus vedėjais.

 • 14:20
  Darbotvarkė

  Pasitarimas su Aplinkos apsaugos departamento ir AM Aplinkos apsaugos politikos įgyvendinimo grupės vadovu.

 • 15:30
  Darbotvarkė

  Pasitarimas su pavaduotojomis, departamento direktoriais, Planavimo ir aprūpinimo ištekliais skyriaus atstovais.

 • 2023-02-17
  Darbotvarkė

  - Darbas su dokumentais, vidiniai susitikimai.

 • 09:30
  Darbotvarkė

  Susitikimas su Gyvosios gamtos licencijavimo skyriaus vedėju.

 • 2023-02-15
  09:00
  Darbotvarkė

  Susitikimas su Aplinkos ministerijos Aplinkos apsaugos politikos įgyvendinimo koordinavimo grupės atstovais ir Aplinkos tyrimų departamento Mėginių ėmimo ir operatyvinių matavimų skyriaus vedėju.

 • 09:45
  Darbotvarkė

  Susitikimas su Aplinkos ministerijos Aplinkos apsaugos politikos įgyvendinimo koordinavimo grupės atstovais ir Atliekų licencijavimo skyriaus atstovais.

 • 10:30
  Darbotvarkė

  Susitikimas su Aplinkos tyrimų departamento padalinių vadovais.

 • 2023-02-14
  08:00
  Darbotvarkė

  Vidinis pasitarimas su Aplinkos tyrimų departamento direktore.

 • 10:00
  Darbotvarkė

  Pasitarimas su padalinių vadovais.

 • 13:00
  Darbotvarkė

  Pasitarimas su LR Aplinkos ministerijos Aplinkos apsaugos politikos įgyvendinimo koordinavimo grupe dėl veiksmų plano naujo laikotarpio Valstybinės aplinkos monitoringo programai parengti. 

 • 13:30
  Darbotvarkė

  Susitikimas su direktoriaus pavaduotoja ir Adwisery, UAB.

 • 14:00
  Darbotvarkė

  Vidinis susitikimas su Teisės skyriaus vedėja ir Agentūros padalinių vadovais.

 • 15:00
  Darbotvarkė

  Vidinis pasitarimas su Hidrografinio tinklo skyriaus atstovais.

 • 2023-02-13
  Darbotvarkė

  Darbas su dokumentais, vidiniai susitikimai.

 • 15:30
  Darbotvarkė

  Savaitinis susitikimas su LR Aplinkos ministerijos Atliekų politikos grupe dėl atliekų apskaitos.

 • 2023-02-10
  Darbotvarkė

  Darbas su dokumentais, darbiniai susitikimai.

 • 2023-02-09
  09:00
  Darbotvarkė

  Susitikimas su LR Aplinkos ministerijos vadovybe, padalinių bei pavaldžių įstaigų vadovais.

 • 13:30
  Darbotvarkė

  Susitikimas su LR Aplinkos viceministre.

 • 2023-02-08
  08:30
  Darbotvarkė

  Vidinis pasitarimas su direktoriaus pavaduotoja.

Įrašų
puslapyje
Atgal 1 2 3 4 5 6 7 ... 29 Pirmyn