Aplinkosauginės informacijos elektroninių paslaugų išvystymas

 

Aplinkos apsaugos agentūra įgyvendina projektą „Aplinkosauginės informacijos elektroninių paslaugų išvystymas“. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų bei Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšomis, pagal 2007 - 2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ Vp2-3.1-2IVPK-03-V priemonę „Intelektualios valdymo sistemos“.

 

Pagrindiniai projekto tikslai:

1. Sukurti elektronines paslaugas, skirtas fiziniams ir juridiniams asmenims duomenims apie aplinką pateikti, gauti, tvarkyti ir analizuoti bei teikti informaciją visuomenei apie aplinkos būklę per Aplinkos informacijos portalą;

2. Palengvinti Aplinkos ministerijos, jai pavaldžių institucijų ir Aplinkos apsaugos agentūros darbą kaupiant, sisteminant, naudojant ir teikiant aplinkos duomenis;

 3. Užtikrinti informacijos apie aplinką prieinamumą visuomenei bei Lietuvos Respublikos, ES ir tarptautinėms institucijoms;

 

 Projekto pradžia - 2009 m. birželio 1 d.

Projekto pabaiga - 2012 m. gegužės 31 d.

Projekto biudžetas – 6 195 578,55 Lt

Daugiau informacijos apie projekto būseną rasite AAA puslapyje, adresu http://gamta.lt/info/aiviks

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-04-25