Projektas „Vandens telkinių būklės atstatymas upių vagų renatūralizavimo priemonėmis"

2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa

Aplinkos apsaugos agentūra įgyvendina projektą „Vandens telkinių būklės atstatymas upių vagų renatūralizavimo priemonėmis". Projektas įgyvendinamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis pagal 20142020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos" 05.3.1-APVA-V-012 priemonės „Vandens telkinių būklės gerinimas".

Projekto metu siekiama gerinti hidromorfologines valstybinių vandens telkinių sąlygas sukuriant palankesnes gyvenimo sąlygas biologinei įvairovei upėse, kurios buvo hidromorfologiškai pakeistos. Didžioji dalis visų Lietuvos upių buvo sureguliuotos, todėl sumažėjo upių biologinė įvairovė, o ekologinės sąlygos tapo nebetinkamos gyventi tam tikrų žuvų ir kitų vandens organizmų rūšims. Sureguliuotų ir hidromorfologiškai paveiktų upių kokybės elementų rodikliai neatitinka geros ekologinės būklės reikalavimų ir be hidromorfologijos pagerinimo gera ekologinė būklė arba geras ekologinis potencialas gali neatsistatyti. Siekiant pagerinti hidromorfologines vandens telkinių sąlygas yra numatyta įrengti buveinėms tinkamas sąlygas iš akmenų ir medžių upės vagose, o pakrantes apsodinti medžiais. Šios priemonės užtikrins geresnes buveinių gyvenimo sąlygas bei sudarys sąlygas gerėti upių būklei. Šis projektas prisidės prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministro bei Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017-05-05 įsakymu Nr. D1-375/3D-312 patvirtinto Vandenų srities plėtros 20172023 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano 2.2.3 priemonės įgyvendinimo.

Projekto metu gauti rezultatai  vandens telkinių būklės gerinimas turės didelę reikšmę valstybei, visuomenei, šalies ūkiui ir gyventojams. Pagerintos vandens telkinių hidromorfologinės sąlygos sudarys prielaidas tinkamesnėms gamtinėms sąlygoms susidaryti, kurios svarbios biologinės įvairovės egzistavimui bei patenkinti ekologinius, ekonominius ir socialinius visuomenės poreikius, kuriuos teikia vandens telkiniai. Taikytos projekto veiklos sudarys sąlygas siekti geros vandens telkinių būklės ar gero ekologinio potencialo ir užtikrinti darnų Lietuvos vystymąsi, gerą žmonių gyvenimo kokybę ir galimybę ateities kartoms naudotis švaresniais ir gyvybingais vandens telkiniais.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia  2018 m. lapkričio 11 d.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga  2023 m. rugsėjo 1 d.

Projektui įgyvendinti skirta iki 6 902 562,00 Eur. Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Sanglaudos fondas) lėšų.

Projekte panaudota  0,92 mln. Eur. už projektavimo, projektų vykdymo ir darbų techninės priežiūros paslaugas, ir už rangos darbus (atnaujinta 2022-12-27).

Projekto vadovas  Hidrografinio tinklo skyriaus vedėjas Gintautas Sabas, el. paštas [email protected]

Renatūralizuojamų upių atkarpų sąrašas

 

Projekto veiklos:

 1. Renatūralizavimo priemonių įrengimas Musės upės vagos ištiesintoje atkarpoje
 2. Renatūralizavimo priemonių įrengimas Vokės upės ištiesintoje atkarpoje
 3. Renatūralizavimo priemonių įrengimas Vyžintos upės ištiesintoje atkarpoje
 4. Renatūralizavimo priemonių įrengimas Širvintos upės ištiesintoje atkarpoje
 5. Renatūralizavimo priemonių įrengimas Nevėžio ir kitų upių ruožuose
 6. Renatūralizavimo priemonių įrengimas Mūšos ir kitų upių ruožuose
 7. Renatūralizavimo priemonių įrengimas Sidabros ir kitų upių ruožuose
 8. Renatūralizavimo priemonių įrengimas Mūšios upės vagos ištiesintose atkarpose
 9. Sureguliuotų Vilkos upės labai pakeistų ruožų renatūralizavimo darbų projektas
 10. Siesarties ir kitų labai pakeistų upių ruožų renatūralizavimo priemonių projektas
 11. Renatūralizavimo priemonių įrengimas Lėvens ir kitų upių ruožuose
 12. Renatūralizavimo priemonių įrengimas Stėvos ir kitų upių ruožuose
Paskutinė atnaujinimo data: 2022-12-27