Asmenų (klientų) aptarnavimas

Asmenų (klientų) aptarnavimo Aplinkos apsaugos agentūroje standartas

(Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2022-06-01 įsakymas Ne. AV-138)