DUK

Užduokite klausimą

*Pažymėti laukai yra privalomi.

Užduoti klausimą
Išvalyti
Rodyti pilną sąrašą Atkreipkite dėmesį! Jūs pasinaudojote įrašų filtru, todėl matote susiaurintą sąrašą.
 • Statybą leidžiančio dokumento išdavimas 1
  • 1.

   Kada Aplinkos apsaugos agentūra dalyvauja Statybą leidžiančio dokumento išdavime?

   Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 271 straipsnio 7 dalimi Aplinkos apsaugos agentūrai suteikta kompetencija (įgaliojimai) tikrinti statinių projektus, kai statinio statyba arba statiniuose planuojama vykdyti ūkinė veikla patenka į Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (toliau – PAV įstatymas) taikymo sritį, t. y. kai planuojama ūkinė veikla įrašyta į PAV įstatymo 1 ar 2 priedo planuojamos ūkinės veiklos rūšių sąrašus arba planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimas gali daryti poveikį Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms ir kai saugomų teritorijų institucija nustato, kad šis poveikis gali būti reikšmingas.

   Atnaujinta: 2022 11 09