Agentūroje yra taikoma nulinė dovanų politika:

  • Agentūros darbuotojai, vykdydami jiems pavestas funkcijas, gauna darbo užmokestį ir jokio papildomo atlygio (dovanų (išskyrus dovanas, gautas pagal Įstatymą), nuolaidų, lengvatų ir pan.) gauti neturi teisės;
  • Agentūros darbuotojai, atlikdami jiems pavestas funkcijas, gali priimti tik dovanas, teikiamas pagal Įstatymą, tačiau tokiu atveju šiame Apraše nustatyta tvarka ir terminais apie tokį dovanojimo faktą turi būti informuojama Agentūros nuolatinė dovanų vertinimo komisija (Komisija);
  • jei Agentūros darbuotojui norima įteikti dovaną ne pagal Įstatymą, tokią dovaną turi būti atsisakoma priimti / ji turi būti grąžinta dovanos davėjui, o nesant tokios galimybės – Aprašo nustatyta tvarka ir terminais apie tokį dovanojimo faktą turi būti informuojama Komisija.

Aplinkos  apsaugos  agentūros gautų dovanų  priėmimo, perdavimo, vertinimo, registravimo  ir naudojimo  tvarkos aprašas

Aplinkos apsaugos agentūros gautų dovanų registras

Atmintinė Aplinkos apsaugos agentūros dovanų politikos klausimais

Įsakymas (2022 m. lapkričio 30 d. Nr. AV-285) Dėl Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2019 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. AV-173 "Dėl nuolatinės dovanų vertinimo komisijos sudarymo" pakeitimo

Elgesio su dovanomis principų taikymo Aplinkos apsaugos agentūros valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, rekomendacijos

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-02-09