Asmenys, atsakingi už korupcijos prevenciją

Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas asmuo Jurgita Baronaitė, Teisės skyriaus vyriausioji specialistė, tel. +370 661 04225, [email protected]

 

Atitikties pareigūnas Viešųjų ir privačių interesų konfliktų  prevencijos sistemos kūrimas Agentūroje (Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 7 d. įsakymas Nr. AV-240)

Jurgita Baronaitė, Teisės skyriaus vyriausioji specialistė, tel. +370 661 04225, [email protected]

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-09-27