Asmenys, atsakingi už korupcijos prevenciją

Atsakingi už korupcijos prevenciją asmenys pagal jiems priskirtus Personalo ir dokumentų valdymo skyriaus ir Teisės skyriaus nuostatuose įgaliojimus ir kompetenciją (Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2019 m. birželio 6 d. įsakymas Nr. AV-180)

  • Jolanta Songailienė, Personalo ir dokumentų valdymo skyriaus vedėja, tel. 8 706 62032
  • Aldona Teresė Kučinskienė, Teisės skyriaus vedėja, tel. 8 706 62013

Atitikties pareigūnas Viešųjų ir privačių interesų konfliktų  prevencijos sistemos kūrimas Agentūroje (Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 7 d. įsakymas Nr. AV-240)

  • Jolanta Songalienė, Personalo ir dokumentų valdymo skyriaus vedėja, tel. 8 706 662032
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-06-11