Informacijos apie asmenį surinkimas

 

                                                                                       PATVIRTINTA
                                          Aplinkos apsaugos agentūros  direktoriaus
                                          2022 m. liepos  14 d. įsakymu Nr. AV – 169
                                          Aplinkos apsaugos agentūros  direktoriaus
                                          2022 m. liepos 19 d. įsakymo Nr. AV – 172
                                          (nauja redakcija)

 

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS PAREIGYBIŲ, DĖL KURIŲ TEIKIAMAS PRAŠYMAS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBAI PATEIKTI INFORMACIJĄ, SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Pareigybės pavadinimas

Struktūrinio padalinio pavadinimas

Vadovo, skiriančio į pareigas, pareigybės pavadinimas

1.

Direktoriaus pavaduotojas

-

Direktorius

2.

Departamento direktorius

Taršos prevencijos departamentas

Direktorius

2.1.

Skyriaus vedėjas

Taršos prevencijos departamento

Taršos integruotos prevencijos skyrius

Direktorius

2.2.

Skyriaus vedėjas

Taršos prevencijos departamento

Projektų vertinimo skyrius

Direktorius

2.3.

Skyriaus vedėjas

Taršos prevencijos departamento

Atliekų prevencijos skyrius

Direktorius

2.4.

Skyriaus vedėjas

Taršos prevencijos departamento

Oro taršos prevencijos skyrius

Direktorius

2.5.

Skyriaus vedėjas

Taršos prevencijos departamento

Vandenų taršos prevencijos skyrius

Direktorius

3.

Departamento direktorius

Aplinkos tyrimų departamentas

Direktorius

3.1.

Skyriaus vedėjas

Aplinkos tyrimų departamento

Tyrimų ir matavimų kokybės skyrius

Direktorius

3.2.

Skyriaus vedėjas

Aplinkos tyrimų departamento .

Cheminių tyrimų skyrius

Direktorius

3.3.

Skyriaus vedėjas

Aplinkos tyrimų departamento

Biologinių tyrimų skyrius

Direktorius

3.4.

Skyriaus vedėjas

Aplinkos tyrimų departamento

Mėginių ėmimo ir operatyvinių matavimų skyrius

Direktorius

3.5.

Skyriaus vedėjas

Aplinkos tyrimų departamento  Hidrologinių tyrimų skyrius

Direktorius

3.6.

Skyriaus vedėjas

Aplinkos tyrimų departamento

Pietų Lietuvos aplinkos tyrimų skyrius

Direktorius

3.7.

Skyriaus vedėjas

Aplinkos tyrimų departamento

Vidurio Lietuvos aplinkos tyrimų skyrius

Direktorius

3.8.

Skyriaus vedėjas

Aplinkos tyrimų departamento

Vakarų Lietuvos aplinkos tyrimų skyrius

 

Direktorius

3.9.

Skyriaus vedėjas

Aplinkos tyrimų departamento

 Šiaurės Lietuvos aplinkos tyrimų skyrius

Direktorius

3.10.

Skyriaus vedėjas

Aplinkos tyrimų departamento

Šiaurės Rytų Lietuvos aplinkos tyrimų skyrius

Direktorius

3.11.

Skyriaus vedėjas

Aplinkos tyrimų departamento

Rytų Lietuvos aplinkos tyrimų skyrius

Direktorius

4.

Centro direktorius

Aplinkos būklės analitikos centras

Direktorius

4.1

Skyriaus vedėjas

Aplinkos būklės analitikos centro

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų vertinimo skyrius

Direktorius

4.2

Skyriaus vedėjas

Aplinkos būklės analitikos centro

Aplinkos oro kokybės vertinimo skyrius

Direktorius

4.3

Skyriaus vedėjas

Aplinkos būklės analitikos centro

Bendrųjų analitinių kompetencijų skyrius

Direktorius

5.

Skyriaus vedėjas

Jūros aplinkos vertinimo skyrius

 

Direktorius

6.

Skyriaus vedėjas

Vandenų būklės vertinimo skyrius

Direktorius

7.

Skyriaus vedėjas

Hidrografinio tinklo skyrius

Direktorius

8.

Skyriaus vedėjas

Atliekų licencijavimo skyrius

Direktorius

9.

Skyriaus vedėjas

Cheminių medžiagų skyrius

Direktorius

10.

Skyriaus vedėjas

Gyvosios gamtos licencijavimo skyrius

Direktorius

11.

Skyriaus vedėjas

Planavimo ir aprūpinimo ištekliais skyrius

Direktorius

12.

Skyriaus vedėjas

Finansų ir turto valdymo skyrius

Direktorius

13.

Skyriaus vedėjas

Teisės skyrius

Direktorius

14.

Skyriaus vedėjas

Personalo ir dokumentų valdymo skyrius

Direktorius

15.

Skyriaus vedėjas

Informacinių technologijų skyrius

Direktorius

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-02-08