Aplinkos apsaugos agentūros gautų dovanų priėmimo, perdavimo, vertinimo, registravimo ir naudojimo tvarkos aprašas

Aplinkos  apsaugos  agentūros gautų dovanų  priėmimo, perdavimo, vertinimo, registravimo  ir naudojimo  tvarkos aprašas

Agentūroje yra taikoma nulinė dovanų politika:

- Agentūros darbuotojai , vykdydami jiems pavestas funkcijas, gauna darbo užmokestį ir jokio papildomo atlygio (dovanų (išskyrus dovanas, gautas pagal Įstatymą), nuolaidų, lengvatų ir pan.) gauti neturi teisės;

- Agentūros darbuotojai, atlikdami jiems pavestas funkcijas, gali priimti tik dovanas, teikiamas pagal Įstatymą, tačiau tokiu atveju šiame Apraše nustatyta tvarka ir terminais apie tokį dovanojimo faktą turi būti informuojama Agentūros nuolatinė dovanų vertinimo komisija (toliau — Komisija);

- jei Agentūros darbuotojui norima įteikti dovaną ne pagal Įstatymą, tokią dovaną turi būti atsisakoma priimti / ji turi būti grąžinta dovanos davėjui, o nesant tokios galimybės — Aprašo nustatyta tvarka ir terminais apie tokį dovanojimo faktą turi būti informuojama Komisija.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-05-16