G-ZS5CMN6YJ8G-Z4TGDMWZFK

Pranešk apie korupciją

El. paštas [email protected]

Pranešimo apie pažeidimą forma

Kas yra korupcija?

Asmuo, kurį su Agentūra sieja ar siejo tarnybos, darbo arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.), turi teisę pateikti informaciją apie pažeidimą Agentūroje:

  • galbūt rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką,
  • administracinį nusižengimą,
  • tarnybinį nusižengimą ar darbo pareigų pažeidimą,
  • šiurkštų privalomų profesinės etikos normų pažeidimą,
  • ar kitą grėsmę viešajam interesui keliantį arba jį pažeidžiantį teisės pažeidimą, apie kuriuos sužinote iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo santykių arba sutartinių santykių su STT.

Prašome užpildyti Pranešimo apie pažeidimą Aplinkos apsaugos agentūroje formą arba pateikti laisvos formos pranešimą, kuriame būtų nurodyta, kad jis teikiamas vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu (Informacijos pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą teikimo tvarkos apraše nustatyta tvarka).

Pranešimą  apie pažeidimą Aplinkos apsaugos agentūroje galite pateikti tiesiogiai Teisės skyriaus vyriausiajai specialistei Jurgitai Baronaitei arba atsiųsti informaciją Agentūros elektroninio pašto adresu [email protected].

Apie šiuos pažeidimus ir galbūt rengiamas, daromas ar padarytas nusikalstamas veikas jūs galite pranešti ir prokuratūrai.

___________________________________________________

Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas asmuo Jurgita Baronaitė, Teisės skyriaus vyriausioji specialistė, tel. +370 661 04 225, [email protected]

Už Viešųjų ir privačių interesų konfliktų prevencijos sistemos kūrimą Agentūroje atsakingas Atitikties pareigūnas – Jurgita Baronaitė, Teisės skyriaus vyriausioji specialistė.

Atnaujinimo data: 2023-12-27