Priemonių planai nustatytiems korupcijos rizikos veiksniams valdyti ir/ar pašalinti