Visos naujienos

Dizainas be pavadinimo (12).png
2023 02 01
Lydekos ir baltieji plačiakakčiai skaidrina Lietuvos ežerų vandenis

Žydinčių ežerų vandenų būklei gerinti 2018 m. pradėtas ir 2023 m. tęsiamas įžuvinimo projektas. Liko į vandens telkinius paleisti 38 tūkst. lydekaičių.

Dizainas be pavadinimo (13).png
2023 01 30
Vaizdo gidas padės prisijungti ir pateikti duomenis AIVIKS informacinėje sistemoje

Kviečiame naudotis parengta metodine medžiaga, kaip teikti duomenis ir informaciją apie chemines medžiagas ir cheminius mišinius į informacinę sistemą AIVIKS.

Dizainas be pavadinimo (6).png
2023 01 23
Valstybinių laboratorinių tyrimų rezultatai nebus teikiami popieriniuose protokoluose

Nuo šių metų planinių valstybinių laboratorinių tyrimų rezultatai bus teikiami tik elektroniniu būdu.

tion (800 × 500 piks.) (1).png
2023 01 18
Papildytas Kandidatinis labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų sąrašas

Sausio 17 d. Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA) papildė Kandidatinį labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų autorizacijos sąrašą 9 naujais įrašais.

tion (800 × 500 piks.).png
2023 01 18
Kviečiame dalyvauti aukcionuose

Aukcionuose siūlomi du automobiliai.

Dizainas be pavadinimo (5).png
2023 01 18
Europos Komisija siūlo, kaip keisti cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo reglamentą

Europos Komisija pateikė pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo.

Be pavadinimo (800 × 500 piks.).png
2023 01 16
Aktualu teikiantiems metines ŠESD kiekio ir veiklos lygio duomenų ataskaitas

Iki vasario 10 d. raginame pateikti 2022 m. veiklos lygio duomenų, o iki kovo 31 d. – išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekio metines ataskaitas.

Dizainas be pavadinimo (14).png
2023 01 11
Pasikeitimai veiklos vykdytojams pildantiems cheminių medžiagų ir mišinių saugos duomenų lapus

Pagal naujus reikalavimus, saugos duomenų lapo skirsniuose privaloma nurodyti informaciją apie nanoformas.  

Dizainas be pavadinimo (13).png
2023 01 10
Aktualu teikiantiems duomenis ir informaciją apie chemines medžiagas ir mišinius

Aplinkos apsaugos agentūros Cheminių medžiagų skyrius primena, kad iki 2023 m. kovo 1 d. per informacinę sistemą AIVIKS turi būti pateikti duomenys ir informaciją apie chemines medžiagas ir mišinius už 2022 m.

Dizainas be pavadinimo (10).png
2023 01 09
Lietuvoje planuojama įrengti daugiau vėjo elektrinių

Pagal 2022 m. Aplinkos apsaugos agentūros išnagrinėtus dokumentus matyti, kad suplanuota įrengti 192 vėjo elektrines. Daugiausia, – 79 vėjo elektrines suplanuota statyti Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje.

Dizainas be pavadinimo (9).png
2023 01 06
2021 m. vienam Lietuvos gyventojui teko 479 kg komunalinių atliekų

Aplinkos apsaugos agentūros skelbiamais duomenimis, 2021 m. Lietuvoje susidarė 6,9 mln. tonų atliekų. Komunalinių atliekų susidarė apie 1,3 mln. tonos arba maždaug 479 kg vienam Lietuvos gyventojui.

Be pavadinimo („Facebook“ renginio viršelis) (2).png
2023 01 05
Klausimų-atsakymų sesija apie cheminių medžiagų ir mišinių apskaitą

Vasario 7 d. ir 9 d. 10 val. organizuojama klausimų-atsakymų sesija dėl duomenų ir informacijos teikimo į informacinę sistemą AIVIKS ir cheminių medžiagų ir cheminių mišinių apskaitos suvestinės pildymo.

Įrašų
puslapyje
1 2 3 4 ... 24 Pirmyn