Visos naujienos

Ieškome kolegų!(2).png
2022 10 06
Panaikinta pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licencija VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacijai“

Informuojame apie licencijos panaikinimą VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacijai“.

Copy of darbo(8).png
2022 10 06
Planuojama uždrausti naudoti mikroplastikus kosmetikos gaminiuose

Europos Komisija siūlo drausti naudoti mikroplastikus Europos Sąjungos rinkai tiekiamuose kosmetikos gaminiuose.

Untitled design(61).png
2022 09 30
Kviečiame teikti komentarus dėl naujų pavojingumo klasių nustatymo CLP reglamente

Siūloma CLP reglamentą priderinti prie technikos ir mokslo pažangos, nustatant naujas pavojingumo klases PBT / vPvB savybių turinčioms cheminėms medžiagoms ir mišiniams.

Untitled design(60).png
2022 09 29
Vyko seminaras taršos leidimų išdavimo, keitimo, tikslinimo nuotekų tvarkymo ir vandens išgavimo iš paviršinių vandens telkinių klausimais

Agentūra, tęsdama seminarų ciklą taršos prevencijos klausimais, surengė seminarą taršos leidimų išdavimo, keitimo, tikslinimo nuotekų tvarkymo ir vandens išgavimo iš paviršinių vandens telkinių klausimais.

Untitled design(59).png
2022 09 27
Pristatytas tikslingai pridėtų mikroplastikų apribojimo reglamento projektas

Europos Komisija pristatė reglamento projektą, kuriame siūlo apriboti tikslingai pridėtų sintetinių polimerų mikrodalelių (mikroplastikų) tiekimą rinkai įvairiuose produktuose.

Untitled design(58).png
2022 09 23
Iki Aplinkos būklės analitikos centro vadovo konkurso pabaigos liko savaitė

Paskelbtas konkursas Aplinkos būklės analitikos centro vadovo (-ės)  pareigoms užimti. Ieškome stipriu analitiniu mastymu pasižyminčio lyderio (-ės), kuris (-i) padėtų komandai įgyvedinti ambicingus tikslus.

Untitled design(57).png
2022 09 20
Kviečiame teikti komentarus dėl 8 cheminių medžiagų suderinto klasifikavimo ir ženklinimo

Kai cheminei medžiagai nustatoma suderinta klasifikacija ir ženklinimas, jos gamintojai, importuotojai ir tolesni naudotojai privalo taikyti CLH, siekiant užtikrinti aukštą žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugą.

Untitled design(56).png
2022 09 19
Siūloma nustatyti devynias naujas labai didelį susirūpinimą keliančias medžiagas

Kviečiame teikti komentarus Europos cheminių medžiagų agentūros pasiūlymui dėl 9 labai didelį susirūpinimą keliančių medžiagų.

Aukcionas1.png
2022 09 16
Vyks viešas nenaudojamo turto pardavimo aukcionas

Aplinkos apsaugos agentūra skelbia pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti turto viešąjį aukcioną.

VADOVAS.png
2022 09 16
Skelbiamas Aplinkos būklės analitikos centro vadovo (-ės) konkursas

Šiandien paskelbtas konkursas Aplinkos būklės analitikos centro (ABAC) vadovo (-ės) pareigoms užimti. Ieškome stipriu analitiniu mastymu pasižyminčio lyderio (-ės), kuris (-i) padėtų komandai įgyvedinti ambicingus tikslus.

aikstele.png
2022 09 14
Vėžį sukeliantys policikliniai aromatiniai angliavandeniliai ribojami sporto aikštelių dangoje

Nauja, sumažinta PAH riba užtikrins dirbtinės dangos aikštelėse žaidžiančių/sportuojančių žmonių, ypač vaikų, saugumą.

sesd canva2.png
2022 09 13
JT ekspertai palankiai įvertino Lietuvos Nacionalinę šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos ataskaitą

Lietuvos pateikta Nacionalinė šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) apskaitos ataskaita parengta tinkamai ir apskaitos sistema veikia puikiai.

Įrašų
puslapyje
1 2 3 4 ... 20 Pirmyn