Visos naujienos

RSS Spausdinti
Untitled design(39).png
2022 05 13
Vyko seminaras „CLP reglamento 45 str. ir VIII priedas. Informacijos teikimas apsinuodijimų centrams“

Seminaro metu buvo pristatyti CLP reglamento VIII priedo reikalavimai, esamos IT priemonės, padedančios rengti ir teikti informaciją apie pavojingus mišinius, UFI kodo sukūrimas bei panaudojimas.

Untitled design(38).png
2022 05 12
Rengiama priemonių programa Baltijos jūros aplinkos būklei gerinti

Gegužės 11 d. buvo aptartos priemonės Baltijos jūros aplinkos būklei gerinti. Priemonės apims teisės aktų pakeitimus, metodikų parengimą, tyrimus ir analizes, gamtotvarkos planų parengimą ir kt.

Untitled design(36).png
2022 05 10
Aplinkos apsaugos agentūra vykdo suplanuotą seminarų ciklą taršos prevencijos klausimais

Agentūros specalistai surengė seminarą taršos leidimų išdavimo, keitimo, tikslinimo oro taršos valdymo ir klimato kaitos valdymo srities klausimais.

280244534_694828805069034_3041348604999114823_n.jpg
2022 05 09
Agentūros specialistai susipažino su Lenkijos kolegų turimu Bruker firmos oro taršos matavimo prietaisu FT-IR

Krokuvos laboratorijos darbuotojai pristatė automobilį su į jį sumontuotu FT-IR oro taršos matavimo prietaisu, parodė ir paaiškino prietaiso veikimą ir matavimo principus.

Untitled design(37).png
2022 05 06
Ūkio subjektui nenutraukus pažeidimų, panaikintas pirmasis taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas

Veiklos vykdytojui nepašalinus aplinkos apsaugos pažeidimų, buvo panaikintas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas.

147.jpg
2022 05 04
Aplinkos apsaugos agentūros specialistai vykdo Kuršių marių monitoringą

Aplinkos apsaugos agentūros tyrėjų komanda gegužės 4-5 dienomis Kuršių mariose atlieka tyrimus laivu „Vėjūnas“.

Facebook Post 940x788 px(5).jpeg
2022 04 29
Siekiama užtikrinti stabilų pakuočių atliekų tvarkymo finansavimą

Gamintojai ir importuotojai privalės turėti banko garantiją ar laidavimo draudimo sutartį, įrodančią, kad jie finansuos pakuočių atliekų, susidarančių komunalinių atliekų sraute, tvarkymą.

Untitled design(34).png
2022 04 20
Papildytas REACH reglamento XIV priedas Autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašas

Autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašas buvo papildytas dar 5 labai didelį susirūpinimą keliančiomis medžiagomis.

278089450_535546474610645_3674964798586757241_n(1).jpg
2022 04 13
Po gaisro - tarša aliejumi ir jo produkcija

Po antradienio naktį vykusio gaisro UAB „Veiverių skonio“ sandėlyje, kartu su vandeniu į aplinką ir Veiverių tvenkinį pateko nemaža dalis aliejaus bei jo produktų.

Untitled design(28).png
2022 04 12
Kviečiame į nuotolinį seminarą

Aplinkos apsaugos agentūros Cheminių medžiagų skyrius organizuoja nuotolinį seminarą „CLP reglamento 45 str. ir VIII priedas. Informacijos teikimas apsinuodijimų centrams“.

277959045_350628403682286_6794013818051394058_n.jpg
2022 04 07
Priimta atrankos išvada dėl AB „Grigeo Klaipėda“ planuojamos ūkinės veiklos

Priimta atrankos išvada dėl AB „Grigeo Klaipėda“ planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) – nuotekų tvarkymo baro modernizacijos, statant anaerobinį bioreaktorių su priklausiniais Nemuno g. 2, Klaipėdoje.

Untitled design(27).png
2022 04 04
Kviečiame į nuotolinį seminarą

Aplinkos apsaugos agentūra organizuoja seminarą taršos leidimų išdavimo, keitimo, tikslinimo oro taršos valdymo ir klimato kaitos valdymo klausimais.

Įrašų
puslapyje
Atgal 1 2 3 4 5 ... 17 Pirmyn