Visos naujienos

RSS Spausdinti
ataskaita.png
2022 03 07
Metinės atliekų tvarkymo ir susidarymo ataskaitos teikiamos iki balandžio 1 d.

Balandžio 1 d. turi būti pateiktos metinės atliekų tvarkymo ir susidarymo ataskaitos Vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje (GPAIS).

Untitled design(19).png
2022 03 04
Kietųjų dalelių koncentracija daugelyje miestų vis dar padidėjusi

Vis dar fiksuojamas smulkiųjų kietųjų dalelių teršalų koncentracijos padidėjimas aplinkos ore.

med.png
2022 03 03
Siunčiame medikamentų paramą Ukrainai

Aplinkos apsaugos agentūra prisideda prie paramą siunčiančių Ukrainai.

gatves.png
2022 03 03
Informuojame apie vis dar padidėjusią oro taršą miestuose

Aplinkos apsaugos agentūra informuoja, kad kietųjų dalelių koncentracijos miestuose vis dar padidėjusi.

gatve2.png
2022 03 02
Šiomis dienomis miestuose pastebimos padidėjusios kietųjų dalelių koncentracijos

Aplinkos apsaugos agentūra informuoja apie padidėjusią oro taršą miestuose. 

palaikymas2.png
2022 02 28
Kviečiame padėti Ukrainos žmonėms

Padėti nuo karo kenčiantiems Ukrainos žmonėms galime visi, belieka tik pasirinkti patogiausią būdą.

gaisras.png
2022 02 25
Pasiūlymas apriboti PFAS gaisro gesinimo putose

Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA ) ištyrė pavojų aplinkai ir sveikatai, kurį kelia PFAS naudojimas gaisro gesinimo putose. ECHA padarė išvadą, kad PFAS keliama rizika šiuo metu nėra tinkamai kontroliuojama, o išmetimai turėtų būti kuo mažesni

vejo.png
2022 02 23
Taršos prevencija planuojant naudoti atsinaujinančius vėjo ir saulės energijos išteklius

Aplinkos apsaugos agentūra 2019–2021 m. priėmė 29 atrankos išvadas, kad planuojamoms 163 vėjo elektrinėms poveikio aplinkai vertinimas (PAV) neprivalomas. Įvykdžius PAV ataskaitoje numatytas priemones neigiamam poveikiui aplinkai išvengti ar jo pasekmėms likviduoti bei sprendimuose išdėstytas sąlygas, nustatyta, kad šie ...

seminaras online.png
2022 02 22
Kviečiame į internetinį seminarą

Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos departamento Atliekų prevencijos skyrius organizuoja seminarą taršos leidimų išdavimo, keitimo, tikslinimo atliekų tvarkymo srityje klausimais.

Z_01_SPAV_AND_triuksmo_Stotys.jpg
2022 02 21
Pirmą kartą atliekami nuolatinio povandeninio triukšmo lygio jūroje matavimai Lietuvos jūros rajone

Aplinkos apsaugos agentūra kartu su Jūros tyrimų instituto ekspertais jau vykdo pasirengimo darbus nuolatinio povandeninio triukšmo lygio jūroje matavimams atviroje jūroje atlikti.

Paveikslas.png
2022 02 18
Kviečiame teikti komentarus

Kviečiame teikti komentarus Europos cheminių medžiagų agentūros pasiūlymui dėl 8 labai didelį susirūpinimą keliančių medžiagų įtraukimo į Autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašą.

iliustracija (17).png
2022 02 17
Diizocianatų naudotojų ir tiekėjų dėmesiui

Diizocianatai kaip cheminės sudedamosios dalys Europos Sąjungoje (ES) yra plačiai naudojami įvairioms paskirtims ir įvairiuose sektoriuose, pvz., putplasčių, sandariklių, dangų gamybai.

Įrašų
puslapyje
Atgal 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 18 Pirmyn