Visos naujienos

RSS Spausdinti
Dr. Ričardo Paškausko (Gamtos tyrimų centras) nuotr.
2021 05 31
Siekiant sumažinti eutrofikacijos pasekmes: atliekami dumblių surinkimo ir jų panaudojimo tyrimai

Kartu su kitomis aplink Baltijos jūrą išsidėsčiusiomis Europos Sąjungos šalimis, Lietuva yra atsakinga už Jūrų strategijos pagrindų direktyvos įgyvendinimą, mažinant Baltijos jūros taršą bei eutrofikaciją.

klaipeda-4810375_1920.jpg
2021 05 25
Aplinkos apsaugos agentūrai – Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos padėka

Aplinkos apsaugos agentūra sulaukė padėkos iš VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos už bendradarbiavimą aplinkosaugos klausimais.

jeshoots-com-__ZMnefoI3k-unsplash.jpg
2021 05 24
Apsinuodijus kenksmingomis cheminėmis medžiagomis – svarbi kiekviena sekundė

Nuo 2021 m. sausio 1 d. visi nauji produktai, kuriuose yra žmogaus sveikatai kenksmingų cheminių medžiagų ir kurie parduodami naudotojams ES, turi turėti UFI kodą. 

Jūros tyrimų instituto ekspertės I. Vybernaitės-Lubienės nuotr.
2021 05 21
Atliekami maistmedžiagių patekimo į jūros aplinką tyrimai

Sumažinti maistmedžiagių patekimą į jūros aplinką – vienas iš aplinkosauginių tikslų, siekiant geros Baltijos jūros būklės.

195772470_4750360948312288_8337049596205783512_n.jpg
2021 05 18
Galima gauti paramą nemetaninių lakiųjų organinių junginių išsiskyrimo mažinimui

Įmonės, norinčios mažinti aplinkos oro taršą nemetaniniais lakiaisiais organiniais junginiais (NMLOJ) jų ūkinės veiklos metu, gali teikti paraiškas finansavimui gauti.

4. macoma baltica, blyškusis jūrvėžys (Saduria entomon), kirmėlės Kuršių marios.jpg
2021 05 18
Vykdomi dugno gyvūnų tyrimai Kuršių mariose ir Baltijos jūroje

Valstybinio aplinkos monitoringo metu gegužės mėnesį vykdomi Kuršių marių ir Baltijos jūros makrozoobentoso tyrimai.

Dizainas be pavadinimo (1).png
2021 05 17
Siekiant išvengti pavojaus sveikatai: saugus degiojo kepsninių skysčio naudojimas

Daugiausia nelaimingų atsitikimų įvyksta dėl netinkamo degiojo kepsninių skysčio naudojimo. Todėl siekiant apsaugoti žmonių sveikatą nuo šių skysčių keliamos nepriimtinos rizikos, visoje Europos Sąjungoje degiajam kepsninių skysčiui buvo nustatytas apribojimas.

father-and-daughter-5480512_1920.jpg
2021 05 13
ES siekia apsaugoti kūdikius nuo sveikatai pavojingų medžiagų sauskelnėse

Europos Sąjungoje apie 90 % vaikų iki 3 metų amžiaus naudoja vienkartines sauskelnes. Atlikus tyrimus, sauskelnėse buvo rastos tokios medžiagos kaip policikliniai aromatiniai angliavandeniliai, furanai, dioksinai, formaldehidas ir polichlorinti bifenilai.

computer-768696_1920.jpg
2021 05 11
Iki karantino pabaigos klientai aptarnaujami tik nuotoliniu būdu

Dėl šalyje paskelbto karantino Aplinkos apsaugos agentūra klientus aptarnauja tik nuotoliniu būdu.

Rimgaudas Špokas.jpg
2021 05 05
Aplinkos apsaugos agentūros direktorius R. Špokas baigia karjerą

Aplinkos apsaugos agentūros direktorius Rimgaudas Špokas gegužės 21 d. išeina iš pareigų agentūroje. 

sunset-4117069_1920.jpg
2021 05 04
Atliktas Baltijos jūros būklės vertinimas: daugeliu atveju gera ekologinė būklė nepasiekta

Įgyvendindama Jūrų strategijos pagrindų direktyvą, 2020 m. Aplinkos apsaugos agentūra kartu su moksliniais Lietuvos ekspertais atliko Lietuvos jūros rajono būklės ir poveikių vertinimą.

180920644_2954169994862240_1666521759995728012_n.jpg
2021 04 30
Neskundžiamu teismo sprendimu UAB „Raguvilė“ privalės atlikti pilną poveikio aplinkai vertinimą

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas apeliacine tvarka išnagrinėjo bylą pagal UAB „Raguvilė" apeliacinį skundą dėl atrankos išvados panaikinimo ir š. m. balandžio 28 d. priėmė neskundžiamą nutarimą, kad atrankos išvada yra teisėta ir pagrįsta. 

Įrašų
puslapyje
Atgal 1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 Pirmyn