Visos naujienos

RSS Spausdinti
148954161_2896238783988695_1234671319638385664_n.png
2021 02 11
Artimiausiomis dienomis galėsime džiaugtis švariu oru

Šiuo metu oro kokybė visoje Lietuvoje yra gera – nei viena iš 17 šalyje įrengtų oro kokybės tyrimų stočių nefiksuoja padidėjusių teršalų koncentracijų aplinkos ore.

148153384_2894920180787222_1016046622539039199_n.jpg
2021 02 09
Parengti upių ruožų atkūrimo projektai

Svarbiausias upių ruožų atkūrimo projektų tikslas – pasiekti gerą upių ekologinę būklę. Siekiant sureguliuotų upių būklės gerėjimo, svarbu atkurti natūraliai vagai būdingus elementus bei parametrus.

Kauno miesto savivaldybės nuotr.
2021 02 05
Priimtas sprendimas dėl Kauno MBA: poveikio aplinkai vertinimas būtinas

Aplinkos apsaugos agentūra vasario 4 d. priėmė sprendimą dėl VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro Komunalinių atliekų mechaninio – biologinio apdorojimo įrenginio planuojamos ūkinės veiklos.

145835486_2889689021310338_484690211140434321_n.png
2021 02 04
Atšalus orams vėl fiksuojama padidėjusi oro tarša

Aplinkos apsaugos agentūra informuoja, kad dėl šaltų orų suintensyvėjus kūrenimui šildant patalpas, miestuose fiksuojamas padidėjęs aplinkos oro užterštumas kietosiomis dalelėmis KD10 ir azoto dioksidu.

145356348_2889633247982582_4187861180638694027_n.jpg
2021 02 02
Parengti upių baseinų rajonų valdymo planai

Aplinkos apsaugos agentūra parengė upių baseinų rajonų valdymo planų projektus, kuriais siekiama identifikuoti vandens telkinių ekologinės būklės problemas ir priežastis.

demesio.png
2021 01 29
Informacija įmonėms, kurioms taikoma pranešimo teikimo apsinuodijimų biurams prievolė

Nuo 2021 sausio 1 d. mišinių importuotojams ir tolesniems naudotojams, tiekiantiems rinkai mišinius, kurie dėl žmogaus sveikatai keliamų pavojų klasifikuojami kaip pavojingi, taikoma pranešimo teikimo apsinuodijimų biurams prievolė.

aiviks.png
2021 01 28
Informacija asmenims, teikiantiems duomenis informacinėje sistemoje AIVIKS

Aplinkos apsaugos agentūros Cheminių medžiagų skyriaus specialistai parengė video instrukciją, kaip duomenų teikėjams prisijungti prie IS AIVIKS.

143061556_2885317388414168_7528552787096873562_n.png
2021 01 27
Aplinkos apsaugos agentūros veiklos kokybę žymi naujai patvirtinta aplinkos tyrimų departamento akreditacija

Praėjusių metų pabaigoje Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos tyrimų departamentas persiakreditavo naujo standarto (LST EN ISO/IEC 17025:2018) reikalavimų atitikčiai ir gavo tai patvirtinantį akreditavimo pažymėjimą.

142779992_2884487795163794_4753795431741913770_n.png
2021 01 26
Organizuojamas nuotolinis seminaras apie cheminių medžiagų ir mišinių ataskaitų teikimo aktualijas

Šių metų vasario 19 d. 10 val. Aplinkos apsaugos agentūros Cheminių medžiagų skyrius kartu su Aplinkos ministerijos Taršos prevencijos politikos grupe organizuoja nuotolinį seminarą – konsultaciją.

Jūros tyrimų instituto mokslinio eksperto A. Šiaulio nuotr.
2021 01 25
Koks yra žvejybos dugniniais tralais poveikis Baltijos jūros dugnui?

Aplinkos apsaugos agentūra, bendradarbiaudama su Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų institutu, nuo 2019 m. atlieka vertinimus, skirtus nustatyti žvejybinių dugno tralavimų poveikį Baltijos jūros dugno vientisumui.

140298191_2879330659012841_6164681290007452603_n.png
2021 01 18
Fiksuojamas padidėjęs oro užterštumas visoje šalyje

Aplinkos apsaugos agentūra informuoja, kad nuo sausio 15 d. dėl šaltų orų suintensyvėjus kūrenimui šildant patalpas, fiksuojamas aplinkos oro užterštumo kietosiomis dalelėmis (KD10) padidėjimas visuose šalies miestuose.

138768206_2875716236040950_8980308663337499842_n.jpg
2021 01 14
Informacija asmenims, nelaisvėje laikantiems laukinius gyvūnus

Aplinkos apsaugos agentūra informuoja, jog asmenys, turintys leidimus nelaisvėje laikyti laukinius gyvūnus, kiekvienais metais iki sausio 10 d. privalo pateikti duomenis apie aptvaruose, voljeruose ar kituose statiniuose laikomus laukinius gyvūnus Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos.

Įrašų
puslapyje
Atgal 1 ... 18 19 20 21 22 Pirmyn