Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos (CITES) leidimai, sertifikatai