G-ZS5CMN6YJ8G-Z4TGDMWZFK

Teisės aktų nustatytos informacijos registravimas valstybės registruose ar valstybės informacinėse sistemose asmens prašymu

1. Atliekų tvarkytojų registravimas Atliekų tvarkytojų valstybės registre

2. Europos Sąjungos ekologinio ženklo suteikimas atitinkamai produktų grupei

3. Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkytojų įrašymas į Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašą, duomenų pakeitimas ir išbraukimas iš sąrašo

4. Gamintojų ir (ar) importuotojų registravimas Gamintojų ir importuotojų sąvade

5. Lietuvos Respublikos paviršinių vandens telkinių ir hidrotechnikos statinių registravimas į Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastrą

6. Organinius tirpiklius naudojančių įrenginio įregistravimas, registracijos duomenų tikslinimas ir išregistravimas

7. Savanoriškos Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo registracija

Atnaujinimo data: 2023-09-26