G-ZS5CMN6YJ8G-Z4TGDMWZFK

Teisės aktų nustatytų dokumentų, kurių turėjimas patvirtina viešojo administravimo subjekto suteikiamos teisės įgijimą, išdavimas

 1. Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestato išdavimas
 2. Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų stebėsenos ir tonkilometrių apskaitos plano tvirtinimas
 3. Kremavimo veiklos licencijos išdavimas, pakeitimas, dublikato išdavimas
 4. Leidimo atlikti taršos šaltinių išmetamų ir (arba) išleidžiamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose (ore, vandenyje, dirvožemyje) laboratorinius tyrimus ir (ar) matavimus, ir (ar) imti ėminius laboratoriniams tyrimams atlikti išdavimas, atnaujinimas, dublikato išdavimas, galiojimo panaikinimas
 5. Leidimo išdavimas grunto kasimo jūrų ir jūrų uostų akvatorijose ir iškastų gruntų tvarkymo darbams
 6. Leidimo pažeminti vandens lygį tvenkiniuose ir užtvenktuose ežeruose išdavimas
 7. Pavojingųjų atliekų tvarkymo licencijos išdavimas
 8. Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo išdavimas, pakeitimas ir galiojimo panaikinimas
 9. Taršos leidimo išdavimas, pakeitimas ir galiojimo panaikinimas
 10. ES Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 A priedo rūšių gyvų egzempliorių judėjimo sertifikatų išdavimas
 11. ES Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 A priedo rūšių komercinės veiklos sertifikatų išdavimas
 12. Gyvūnų ir/ar augalų, jų dalių ir gaminių iš jų įvežimui (išvežimui) leidimų dublikatų išdavimas
 13. Leidimo įkurti zoologijos sodą išdavimas
 14. Leidimo įsigyti ne mėgėjų žvejybos įrankius išdavimas
 15. Leidimo įvežti į Lietuvos Respubliką arba išvežti iš jos gyvūnus, jų dalis ir gaminius iš jų (paprastas) išdavimas
 16. Leidimo įvežti į Lietuvos Respubliką arba išvežti iš jos gyvūnus, jų dalis ir gaminius iš jų (CITES) išdavimas
 17. Leidimo įvežti į Lietuvos Respubliką arba išvežti iš jos saugomų rūšių laukinius augalus (paprastas) išdavimas
 18. Leidimo įvežti į Lietuvos Respubliką arba išvežti iš jos saugomų rūšių laukinius augalus (CITES) išdavimas
 19. Leidimo laikyti nelaisvėje laukinius gyvūnus išdavimas
 20. Leidimo naudoti invazines rūšis išdavimas
 21. Leidimo naudoti laukinius gyvūnus išdavimas
 22. Leidimo naudoti saugomas rūšis išdavimas
 23. Leidimo naudoti žvejybos plotą valstybiniame vandens telkinyje išdavimas
 24. Leidimo prekiauti gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų išdavimas
 25. Leidimo prekiauti saugomų rūšių laukiniais augalais išdavimas
 26. Leidimo žvejoti verslinės žvejybos įrankiais vidaus vandenyse, išskyrus privačius vandens telkinius, išdavimas
 27. Prekybos žvejybos įrankiais leidimo išdavimas
 28. Specialiosios žvejybos leidimo išdavimas

Atnaujinimo data: 2023-09-26