Teisės aktai, įtvirtinantys aplinkos stebėsenos (monitoringo) reikalavimus

258. Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymas

259. Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatai, patvirtinti  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. D1-546 „Dėl Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo"

260. Leidimų išdavimo užsienio valstybių fiziniams ir juridiniams asmenims, jų filialams ar kitoms organizacijoms atlikti mokslinius tyrimus jūros rajone tvarkos aprašas, patvirtintas  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2000 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 123/43 „Dėl Leidimų išdavimo  užsienio valstybių fiziniams ir juridiniams  asmenims, jų filialams ar kitoms organizacijoms atlikti mokslinius tyrimus jūros rajone tvarkos  aprašo patvirtinimo"

261. Jūros aplinkos duomenų fondo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 222 „Dėl Jūros aplinkos duomenų fondo nuostatų patvirtinimo"

262. Monitoringo ir mokslo tiriamųjų darbų jūros rajone registravimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. 104 „Dėl Jūros aplinkos monitoringo ir mokslo tiriamųjų darbų registravimo tvarkos"

263. Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. D1-210 "Dėl Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodikos patvirtinimo"

264. Paviršinių vandens telkinių, kuriuose gali gyventi ir veistis gėlavandenės žuvys, apsaugos reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-633 "Dėl Paviršinių vandens telkinių, kuriuose gali gyventi ir veistis gėlavandėnės žuvys, apsaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo"

265. Lietuvos Respublikos aplinkos  ministro 2018 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. D1-1045 „Dėl Vandensaugos tikslų patvirtinimo“

266. Vandenų srities plėtros 2017-2023 metų programa, patvirtinta  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017  m. vasario 1  d. nutarimu Nr. 88 „Dėl Vandenų srities plėtros 2017-2023 metų programos patvirtinimo“

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-12-18