Teisės aktai, įtvirtinantys valstybinės laboratorinės kontrolės reikalavimus

145. Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymas.

146. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymas.

147.  Leidimų atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-711 ,,Dėl Leidimų atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

148.  Stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų laboratorinės kontrolės metodinių rekomendacijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. D1-68 ,,Dėl Stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų laboratorinės kontrolės metodinių rekomendacijų patvirtinimo“

149.  Vandens, nuosėdų ir biotos cheminėje analizėje taikomiems metodams ir vandens stebėsenai (monitoringui) keliamų reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. spalio 5 d. įsakymu Nr. D1-844 ,,Dėl Vandens, nuosėdų ir biotos cheminėje analizėje taikomiems metodams ir vandens stebėsenai (monitoringui) keliamų reikalavimų aprašo patvirtinimo“

150. Nuotekų tvarkymo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 ,,Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo"

151. Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-193 ,,Dėl Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo"

152. Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respubikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. D1-210 „Dėl Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodikos patvirtinimo“.

153. Paviršinių vandens telkinių, kuriuose gali gyventi ir veistis gėlavandenės žuvys, apsaugos reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-633 „Dėl Paviršinių vandens telkinių, kuriuose gali gyventi ir veistis gėlavandenės žuvys, apsaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“.

154. Valstybinių laboratorinių tyrimų apmokėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. D1-92 „Dėl valstybinių laboratorinių tyrimų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo".

155. Valstybinių laboratorinių tyrimų kainų nustatymo metodika, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. D1-696 „Dėl valstybinių laboratorinių tyrimų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“.

156. Aplinkos apsaugos agentūros atliekamų valstybinių laboratorinių tyrimų kainos, patvirtintos Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2021 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. AV-36 „Dėl Aplinkos apsaugos agentūros atliekamų valstybinių laboratorinių tyrimų kainų“.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-12-18