Atliekų apskaitos duomenys

Jūsų nuomonė apie viešai skelbiamą statistinę informaciją mums yra labai svarbi.

Jeigu skelbiama statistinė informacija neatitinka Jūsų poreikių, laukiame Jūsų pasiūlymų tel. +370 665 51958 ar el. paštu [email protected].

Rengdami statistinę informaciją, mes, kiek tai bus įmanoma, atsižvelgsime į Jūsų nuomonę ir pateiktus pasiūlymus.

Jei pageidaujate specialisto konsultacijos apie skelbiamą statistinę informaciją, kreipkitės atitinkamoje rubrikoje nurodytu telefonu.

Klaidų, nustatytų paskelbtoje atliekų apskaitos statistinėje informacijoje, taisymo procedūra