Statistikos skelbimo kalendorius, metodika, metainformacijos aprašai

Statistinių ataskaitų ir duomenų skelbimo kalendorius (planiniai ir neplaniniai skelbimai/tikslinimai) (atsisiųsti)

Atliekų susidarymo ir tvarkymo kiekių skaičiavimo METODIKA, patvirtinta 2020-11-19 Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus įsakymu Nr. AV-273 (atsisiųsti)

Metainformacijos aprašai, patvirtinti 2020-12-18 Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus įsakymu Nr. AV-296:

   -  Atliekų susidarymas ir tvarkymas (lietuvių kalba, anglų kalba);

   -  Susidariusios pavojingos atliekos, tenkančios 1 tūkst. gyventojų (lietuvių kalba, anglų kalba);

   -  Perdirbtos komunalinės atliekos, palyginti su susidariusiomis komunalinėmis atliekomsi (lietuvių kalba, anglų kalba);

   -  Viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos prieinamumas (lietuvių kalba, anglų kalba).

Informacija apie atliekų apskaitos statistikai rengti taikomus metodus

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-11-11