Atliekų tvarkytojai, turintys teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus

Dėl informacijos apie turimas sutartis su savivaldybe (arba savivaldybės (kelių savivaldybių) įsteigtu juridiniu asmeniu, kuriam pavesta administruoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą) suvedimo į Atliekų tvarkytojų valstybės registrą (toliau – ATVR).

Informuojame, kad gaminių ir (ar) pakuočių atliekų surinkimą vykdantys atliekų tvarkytojai, atliekų tvarkytojai apdorojantys mišrias komunalines atliekas, kurie turi galiojančias sutartis, sudarytas su savivaldybe (arba savivaldybės (kelių savivaldybių) įsteigtu juridiniu asmeniu, kuriam pavesta administruoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą) dėl komunalinių atliekų surinkimo, įskaitant antrinių žaliavų surinkimą, ar mišrių komunalinių atliekų apdorojimo, privalo ATVR pateikti šią informaciją:

 • savivaldybės dėl kurių sudaryta sutartis,
 • sutarties numeris,
 • sutarties įsigaliojimo data,
 • sutarties galiojimo terminas,
 • sutarties pabaigos data,
 • atliekų kodai numatyti sutartyje.

Atkreipiame dėmesį, kad informacija apie atliekų tvarkytojų, įrašytų į Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų atliekų tvarkytojų sąrašą, turimą teisę surinkti ar apdoroti mišrias komunalines atliekas tam tikrose savivaldybėse ATVR modulyje "Turinčių teisę išrašyti įrodančius dokumentus Sąrašas" atsiras tik tada, kai atliekų tvarkytojas informaciją apie turimas komunalines sutartis suves į ATVR.

Dėl technininių  klausimų, prašome kreiptis el. paštu [email protected]          

Primename, kad Atliekų tvarkytojų valstybės registro tvarkymo taisyklės įpareigoja atliekas tvarkančias įmones, pasikeitus Atliekų tvarkytojų valstybės registro objekto duomenims ir informacijai, per 20 darbo dienų nuo duomenų pasikeitimo atnaujinti registraciją registre.

Taip pat akreipiame dėmesį, kad, vadovaujantis  2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo nuostatomis, gaminių ir (ar) pakuočių atliekų eksportuotojai sutartis su užsienyje esančiais atliekų tvarkytojais turi sudaryti taip, kad, jeigu sutartiniuose santykiuose dalyvauja tarpininkas, jis turi priklausyti išsiuntimo arba gavimo šalies jurisdikcijai.

Sprendimai dėl atliekų tvarkytojų įrašymo į Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašą (toliau - Sąrašas), duomenų tikslinimo Sąraše, išbraukimo iš Sąrašo

2023-01-13 Nr. (27)-TS-1 Parsisiųsti
2023-01-13 Nr. (27)-TS-2 Parsisiųsti
2023-01-18 Nr. (27)-TS-3 Parsisiųsti
2023-01-31 Nr. (27)-TS-4 Parsisiųsti
2023-02-03 Nr. (27)-TS-6 Parsisiųsti
2023-02-03 Nr. (27)-TS-7 Parsisiųsti
2023-02-23 Nr. (27)-TS-10 Parsisiųsti
2023-03-07 Nr. (27)-TS-12 Parsisiųsti
2023-03-10 Nr. (27)-TS-13 Parsisiųsti
2023-03-15 Nr. (27)-TS-14 Parsisiųsti
2023-03-30 Nr. (27)-TS-18 Parsisiųsti
     

 

Sprendimai dėl atliekų tvarkytojų įrašymo į Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašą (toliau - Sąrašas), duomenų tikslinimo Sąraše, išbraukimo iš Sąrašo

2022-01-24 Nr. (27)-TS-4 Parsisiųsti
2022-02-21 Nr. (27)-TS-8 Parsisiųsti
2022-02-22 Nr. (27)-TS-9 Parsisiųsti
2022-02-23 Nr. (27)-TS-10 Parsisiųsti
2022-03-03 Nr. (27)-TS-11 Parsisiųsti
2022-03-04 Nr. (27)-TS-12 Parsisiųsti
2022-03-16 Nr. (27)-TS-14 Parsisiųsti
2022-03-21 Nr. (27)-TS-15 Parsisiųsti
2022-03-28 Nr. (27)-TS-17 Parsisiųsti
2022-03-30 Nr. (27)-TS-18 Parsisiųsti
2022-03-30 Nr. (27)-TS-19 Parsisiųsti
2022-04-04 Nr. (27)-TS-20 Parsisiųsti
2022-04-05 Nr. (27)-TS-21 Parsisiųsti
2022-04-14 Nr. (27)-TS-23 Parsisiųsti
2022-05-19 Nr. (27)-TS-29 Parsisiųsti
2022-05-19 Nr. (27)-TS-30 Parsisiųsti
2022-05-20 Nr. (27)-TS-31 Parsisiųsti
2022-05-25 Nr. (27)-TS-33 Parsisiųsti
2022-05-25 Nr. (27)-TS-34 Parsisiųsti
2022-06-14 Nr. (27)-TS-35 Parsisųsti
2022-06-17 Nr. (27)-TS-36 Parsisiųsti
2022-06-22 Nr. (27)-TS-39 Parsisiųsti
2022-07-08 Nr. (27)-TS-40 Parsisiųsti
2022-07-08 Nr. (27)-TS-41 Parsisiųsti
2022-07-18 Nr. (27)-TS-42 Parsisiųsti
2022-07-29 Nr. (27)-TS-44 Parsisiųsti
2022-08-29 Nr. (27)-TS-46 Parsisiųsti
2022-11-09 Nr. (27)-TS-49 Parsisiųsti
2022-11-11 Nr. (27)-TS-51 Parsisiųsti
2022-12-02 Nr. (27)-TS-54 Parsisiųsti
2022-12-14 Nr. (27)-TS-56 Parsisiųsti
2022-12-20 Nr. (27)-TS-58 Parsisiųsti
2022-12-23 Nr. (27)-TS-59 Parsisiųsti
2022-12-28 Nr. (27)-TS-60 Parsisiųsti

 

Sprendimai dėl atliekų tvarkytojų įrašymo į Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašą (toliau - Sąrašas), duomenų tikslinimo Sąraše, išbraukimo iš Sąrašo

2021-01-08 Nr. (27)-TS-1 Parsisiųsti
2021-01-12 Nr. (27)-TS-2 Parsisiųsti
2021-01-12 Nr. (27)-TS-3 Parsisiųsti
2021-01-21 Nr. (27)-TS-5 Parsisiųsti
2021-01-25 Nr. (27)-TS-6 Parsisiųsti
2021-01-25 Nr. (27)-TS-7 Parsisiųsti
2021-02-02 Nr. (27)-TS-8 Parsisiųsti
2021-02-09 Nr. (27)-TS-9 Parsisiųsti
2021-02-12 Nr.(27)-TS-10 Parsisiųsti
2021-02-12 Nr. (27)-TS-11 Parsisųsti
2021-02-18 Nr. (27)-TS-12 Parsisiųsti
2021-03-04 Nr. (27)-TS-13 Parsisiųsti
2021-03-18 Nr. (27)-TS-17 Parsisiųsti
2021-04-01 Nr. (27)-TS-18 Parsisiųsti
2021-04-08 Nr. (27)-TS-19 Parsisiųsti
2021-04-13 Nr. (27)-TS-20 Parsisiųsti
2021-04-15 Nr. (27)-TS-21 Parsisiųsti
2021-04-28 Nr. (27)-TS-22 Parsisiųsti
2021-05-11 Nr. (27)-TS-25 Parsisiųsti
2021-05-20 Nr. (27)-TS-27 Parsisiųsti
 2021-05-26 Nr. (27)-TS-28 Parsisiųsti
 2021-05-27 Nr. (27)-TS-29 Parsisiųsti
2021-07-15 Nr. (27)-TS-31 Parsisiųsti
2021-08-05 Nr. (27)-TS-33 Parsisiųsti
2021-10-21 Nr. (27)-TS-37 Parsisiųsti
2021-10-26 Nr. (27)-TS-40 Parsisiųsti
2021-10-29 Nr. (27)-TS-41 Parsisiųsti
2021-11-19 Nr. (27)-TS-43 Parsisiųsti
2021-11-25 Nr. (27)-TS-46 Parsisiųsti
2021-12-10 Nr. (27)-TS-48 Parsisiųsti
2021-12-15 Nr. (27)-TS-50 Parsisiųsti  
2021-12-23 Nr. (27)-TS-52 Parsisiųsti
2021-12-27 Nr. (27)-TS-53 Parsisiųsti
2021-12-28 Nr. (27)-TS-54 Parsisiųsti

Sprendimai dėl atliekų tvarkytojų įrašymo į Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašą (toliau - Sąrašas), duomenų tikslinimo Sąraše, išbraukimo iš Sąrašo

2020-01-09 Nr. (27)-TS-1 Parsisiųsti

2020-01-09 Nr. (27)-TS-2 Parsisiųsti

2020-01-13 Nr. (27)-TS-3 Parsisiųsti

2020-02-24 Nr. (27)-TS-5 Parsisiųsti

2020-02-26 Nr. (27)-TS-7 Parsisiųsti

2020-03-19 Nr. (27)-TS-9 Parsisiųsti

2020-03-25 Nr (27)-TS-10 Parsisiųsti

2020-03-31 Nr. (27)TS-12 Parsiųsti

2020-04-10 Nr. (27)-TS-14 Parsisiųsti

2020-04-27 Nr. (27)-TS-17 Parsisiųsti

2020-04-30 Nr. (27)-TS-18 Parsisiųsti

2020-05-12 Nr. (27)-TS-19 Parsisiųsti

2020-05-28 Nr. (27)-TS-22 Parsisiųsti

2020-05-28 Nr. (27)-TS-23 Parsisiųsti

2020-05-28 Nr. (27)-TS-24 Parsisiųsti

2020-06-02 Nr. (27)-A4E-4748 Parsisiųsti

2020-06-09 Nr. (27)-TS-30 Parsisiųsti
2020-06-10 Nr. (27)-TS-31 Parsisiųsti

2020-06-10 Nr. (27)-TS-32 Parsisiųsti

2020-06-16 Nr. (27)-TS-33 Parsisiųsti

2020-06-18 Nr. (27)-TS-35 Parsisiųsti

2020-07-08 Nr. (27)-A4E-5955 Parsisiųsti

2020-07-21 Nr. (27)-TS-38 Parsisiųsti

2020-08-05 Nr. (27)-TS-45 Parsisiųsti

2020-08-06 Nr. (27)-TS-47 Parsisiųsti

2020-08-11 Nr. (27)-TS-49 Parsisiųsti

2020-08-13 Nr. (27)-TS-50 Parsisiųsti

2020-08-18 Nr. (27)-TS-51 Parsisiųsti

2020-08-27 Nr. (27)-TS-52 Parsisiųsti

2020-09-01 Nr. (27)-TS-53 Parsisiųsti

2020-09-04 Nr. (27)-TS-54 Parsisiųsti

2020-09-11 Nr. (27)-TS-55 Parsisiųsti

2020-11-16 Nr. (27)-TS-65 Parsisiųsti

2020-12-18 Nr. (27)-TS-73 Parsisiųsti

2020-12-18 Nr. (27)-TS-74 Parsisiųsti

2020-12-22 Nr. (27)-TS-75 Parsisiųsti

2020-12-23 Nr. (27)-TS-76 Parsisiųsti

2020-12-28 Nr. (27)-TS-77 Parsisiųsti

2020-12-30 Nr. (27)-TS-78 Parsisiųsti

Sprendimai dėl atliekų tvarkytojų įrašymo į Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašą (toliau - Sąrašas), duomenų tikslinimo Sąraše, išbraukimo iš Sąrašo

2019-01-14 Nr. (27)-TS-1 Parsisiųsti

2019-02-04 Nr. (27)-TS-1 Parsisiųsti

2019-02-07 Nr. (27)-TS-25 Parsisiųsti

2019-02-07 Nr. (27)-TS-27 Parsisiųsti

2019-03-06 Nr. (27)-TS-58 Parsisiųsti

2019-04-29 Nr. (27)-TS-119 Parsisiųsti

2019-04-29 Nr. (27)-TS-122 Parsisiųsti

2019-05-30 Nr. (27)-TS-130 Parsiųsti

2019-05-20 Nr. (27)-TS-141 Parsisiųsti

2019-05-28 Nr. (27)-TS-155 Parsisiųsti

2019-05-28 Nr. (27)-TS-157 Parsisiųsti

2019-05-28 Nr. (27)-TS-159 Parsisiųsti

2019-06-03 Nr. (27)-TS-163 Parsisiųsti

2019-06-05 Nr. (27)-TS-170 Parsisiųsti

2019-06-11 Nr. (30.4)-TS-171 Parsisiųsti

2019-06-19 Nr.(30.4)-TS-180  Parsisiųsti

2019-06-25 Nr. (27)-TS-188 Parsisiųsti

2019-06-28 Nr. (27)-TS-191 Parsisiųsti

2019-06-28 Nr. (27)-TS-193 Parsisiųsti

2019-07-23 Nr. (27)-TS-219 Parsisiųsti

2019-08-19 Nr. (27)-TS-231 Parsisiųsti

2019-08-22 Nr. (27)-TS-236 Parsisiųsti

2019-09-11 Nr. (27)-TS-250 Parsisiųsti

2019-10-01 Nr. (27)-TS-267 Parsisiųsti

2019-10-02 Nr. (27)-TS-268 Parsisiųsti

2019-10-07 Nr. (27)-TS-271 Parsisiųsti

2019-10-10 Nr. (27)-TS-273 Parsisiųsti

2019-11-03 Nr. (27)-TS-287 Parsisiųsti

2019-11-13 Nr. (27)-TS-294 Parsisiųsti

2019-11-15 Nr. (27)-TS-297 Parsisiųsti

2019-11-18 Nr. (27)-TS-300 Parsisiųsti

2019-11-20 Nr. (27)-TS-302 Parsisiųsti

2019-12-04 Nr. (27)-TS-304 Parsisiųsti

2019-08-09 Nr. (27)-TS-229 Parsisiųsti

Sprendimai dėl atliekų tvarkytojų įrašymo į Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašą (toliau - Sąrašas), duomenų tikslinimo Sąraše, išbraukimo iš Sąrašo

2018-12-21 Nr. (27)-TS-403 Parsisiųsti
2018-12-14 Nr. (27)-TS-384 Parsisiųsti
2018-12-05 Nr. (27)-TS-368 Parsisiųsti
2018-11-27 Nr. (27)-TS-353 Parsisiųsti
2018-11-27 Nr. (27)-TS-352 Parsisiųsti
2018-11-23 Nr. (27)-TS-334 Parsisiųsti
2018-11-15 Nr. (27)-TS-331 Parsisiųsti
2018-10-23 Nr. (27)-TS-303 Parsisiųsti
2018-10-08 Nr. (27)-TS-287 Parsisiųsti
2018-10-01 Nr. (27)-TS-281 Parsisiųsti
2018-09-28 Nr. (27)-TS-278 Parsisiųsti
2018-09-05 Nr. (27)-TS-267 Parsisiųsti
2018-09-03 Nr. (27)-TS-266 Parsisiųsti
2018-08-20 Nr. (27)-TS-254 Parsisiųsti
2018-08-16 Nr. (27)-TS-253 Parsisiųsti
2018-08-16 Nr. (27)-TS-250 Parsisiųsti
2018-08-10 Nr. (27)-TS-248 Parsisiųsti
2018-08-06 Nr. (27)-TS-245 Parsisiųsti
2018-07-25 Nr. (27)-TS-240 Parsisiųsti
2018-07-25 Nr. (27)-TS-239 Parsisiųsti
2018-07-17 Nr. (27)-TS-234 Parsisiųsti
2018-07-03 Nr. (27)-TS-231 Parsisiųsti
2018-07-03 Nr. (27)-TS-230 Parsisiųsti
2018-06-27 Nr. (27)-TS-228 Parsisiųsti
2018-06-25 Nr. (27)-TS-226 Parsisiųsti
2018-06-25 Nr. (27)-TS-225 Parsisiųsti
2018-06-13 Nr. (27)-TS-221 Parsisiųsti
2018-06-07 Nr. (27)-TS-215 Parsisiųsti
2018-06-05 Nr. (27)-TS-210 Parsisiųsti
2018-05-29 Nr. (27)-TS-202 Parsisiųsti
2018-05-28 Nr. (27)-TS-201 Parsisiųsti
2018-05-25 Nr. (27)-TS-200 Parsisiųsti
2018-05-24 Nr. (27)-TS-198 Parsisiųsti
2018-05-23 Nr. (27)-TS-197 Parsisiųsti
2018-05-22 Nr. (27)-TS-194 Parsisiųsti
2018-05-22 Nr. (27)-TS-193 Parsisiųsti
2018-05-18 Nr. (27)-TS-190 Parsisiųsti
2018-05-15 Nr. (27)-TS-186 Parsisiųsti
2018-05-15 Nr. (27)-TS-184 Parsisiųsti
2018-05-08 Nr. (27)-TS-180 Parsisiųsti
2018-04-30 Nr. (27)-TS-173 Parsisiųsti
2018-04-24 Nr. (27)-TS-165 Parsisiųsti
2018-04-23 Nr. (27)-TS-163 Parsisiųsti
2018-04-18 Nr. (27)-TS-157 Parsisiųsti
2018-04-17 Nr. (27)-TS-154 Parsisiųsti
2018-03-28 Nr. (27)-TS-145 Parsisiųsti
2018-03-28 Nr. (27)-TS-143 Parsisiųsti
2018-03-27 Nr. (27)-TS-142 Parsisiųsti
2018-03-27 Nr. (27)-TS-141 Parsisiųsti
2018-03-20 Nr. (27)-TS-136 Parsisiųsti
2018-03-20 Nr. (27)-TS-135 Parsisiųsti
2018-03-15 Nr. (27)-TS-134 Parsisiųsti
2018-03-15 Nr. (27)-TS-133 Parsisiųsti
2018-03-15 Nr. (27)-TS-132 Parsisiųsti
2018-03-15 Nr. (27)-TS-131 Parsisiųsti
2018-03-13 Nr. (27)-TS-130 Parsisiųsti
2018-03-13 Nr. (27)-TS-129 Parsisiųsti
2018-03-12 Nr. (27)-TS-128 Parsisiųsti
2018-03-09 Nr. (27)-TS-127 Parsisiųsti
2018-03-07 Nr. (27)-TS-126 Parsisiųsti
2018-03-07 Nr. (27)-TS-125 Parsisiųsti
2018-03-07 Nr. (27)-TS-124 Parsisiųsti
2018-03-07 Nr. (27)-TS-123 Parsisiųsti
2018-03-06 Nr. (27)-TS-121 Parsisiųsti
2018-03-06 Nr. (27)-TS-120 Parsisiųsti
2018-02-28 Nr. (27)-TS-117 Parsisiųsti
2018-02-27 Nr. (27)-TS-116 Parsisiųsti
2018-02-27 Nr. (27)-TS-115 Parsisiųsti
2018-02-26 Nr. (27)-TS-113 Parsisiųsti
2018-02-26 Nr. (27)-TS-112 Parsisiųsti
2018-02-22 Nr. (27)-TS-110 Parsisiųsti
2018-02-20 Nr. (27)-TS-109 Parsisiųsti
2018-02-20 Nr. (27)-TS-108 Parsisiųsti
2018-02-20 Nr. (27)-TS-107 Parsisiųsti
2018-02-19 Nr. (27)-TS-106 Parsisiųsti
2018-02-15 Nr. (27)-TS-105 Parsisiųsti
2018-02-14 Nr. (27)-TS-104 Parsisiųsti
2018-02-14 Nr. (27)-TS-91 Parsisiųsti
2018-02-13 Nr. (27)-TS-90 Parsisiųsti
2018-02-09 Nr. (27)-TS-89 Parsisiųsti
2018-02-08 Nr. (27)-TS-88 Parsisiųsti
2018-02-08 Nr. (27)-TS-87 Parsisiųsti
2018-02-07 Nr. (27)-TS-86 Parsisiųsti
2018-02-07 Nr. (27)-TS-84 Parsisiųsti
2018-02-06 Nr. (27)-TS-83 Parsisiųsti
2018-02-06 Nr. (27)-TS-82 Parsisiųsti
2018-02-06 Nr. (27)-TS-81 Parsisiųsti
2018-02-06 Nr. (27)-TS-80 Parsisiųsti
2018-02-06 Nr. (27)-TS-78 Parsisiųsti
2018-02-05 Nr. (27)-TS-77 Parsisiųsti
2018-02-01 Nr. (27)-TS-74 Parsisiųsti
2018-02-01 Nr. (27)-TS-73 Parsisiųsti
2018-02-01 Nr. (27)-TS-70 Parsisiųsti
2018-01-31 Nr. (27)-TS-69 Parsisiųsti
2018-01-30 Nr. (27)-TS-68 Parsisiųsti
2018-01-30 Nr. (27)-TS-67 Parsisiųsti
2018-01-29 Nr. (27)-TS-65 Parsisiųsti
2018-01-29 Nr. (27)-TS-64 Parsisiųsti
2018-01-26 Nr. (27)-TS-63 Parsisiųsti
2018-01-25 Nr. (27)-TS-60 Parsisiųsti
2018-01-25 Nr. (27)-TS-59 Parsisiųsti
2018-01-24 Nr. (27)-TS-58 Parsisiųsti
2018-01-24 Nr. (27)-TS-57 Parsisiųsti
2018-01-24 Nr. (27)-TS-56 Parsisiųsti
2018-01-24 Nr. (27)-TS-55 Parsisiųsti
2018-01-24 Nr. (27)-TS-54 Parsisiųsti
2018-01-24 Nr. (27)-TS-53 Parsisiųsti
2018-01-24 Nr. (27)-TS-52 Parsisiųsti
2018-01-23 Nr. (27)-TS-49 Parsisiųsti
2018-01-22 Nr. (27)-TS-48 Parsisiųsti
2018-01-22 Nr. (27)-TS-47 Parsisiųsti
2018-01-18 Nr. (27)-TS-41 Parsisiųsti
2018-01-18 Nr. (27)-TS-37 Parsisiųsti
2018-01-18 Nr. (27)-TS-35 Parsisiųsti
2018-01-12 Nr. (27)-TS-30 Parsisiųsti
2018-01-12 Nr. (27)-TS-29 Parsisiųsti
2018-01-12 Nr. (27)-TS-28 Parsisiųsti
2018-01-09 Nr. (27)-TS-24 Parsisiųsti
2018-01-09 Nr. (27)-TS-23 Parsisiųsti
2018-01-09 Nr. (27)-TS-22 Parsisiųsti
2018-01-05 Nr. (27)-TS-16 Parsisiųsti
2018-01-05 Nr. (27)-TS-15 Parsisiųsti
2018-01-03 Nr. (27)-TS-14 Parsisiųsti
2018-01-03 Nr. (27)-TS-13 Parsisiųsti
2018-01-03 Nr. (27)-TS-12 Parsisiųsti
2018-01-03 Nr. (27)-TS-11 Parsisiųsti
2018-01-03 Nr. (27)-TS-10 Parsisiųsti
2018-01-03 Nr. (27)-TS-9 Parsisiųsti
2018-01-03 Nr. (27)-TS-8 Parsisiųsti
2018-01-02 Nr. (27)-TS-7 Parsisiųsti
2018-01-02 Nr. (27)-TS-6 Parsisiųsti
2018-01-02 Nr. (27)-TS-5 Parsisiųsti
2018-01-02 Nr. (27)-TS-3 Parsisiųsti
2018-01-02 Nr. (27)-TS-1 Parsisiųsti

Sprendimai dėl atliekų tvarkytojų įrašymo į Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašą (toliau - Sąrašas), duomenų tikslinimo Sąraše, išbraukimo iš Sąrašo

 

2017-08-24 Nr. (27)-TS-1 Parsisiųsti
2017-09-21 Nr. (27)-TS-11 Parsisiųsti
2017-09-22 Nr. (27)-TS-12 Parsisiųsti
2017-09-22 Nr. (27)-TS-13 Parsisiųsti
2017-10-13 Nr. (27)-TS-18 Parsisiųsti
2017-10-26 Nr. (27)-TS-22 Parsisiųsti
2017-10-30 Nr. (27)-TS-24 Parsisiųsti
2017-11-14 Nr. (27)-TS-56 Parsisiųsti
2017-11-14 Nr. (27)-TS-57 Parsisiųsti
2017-11-14 Nr. (27)-TS-60 Parsisiųsti
2017-11-16 Nr. (27)-TS-62 Parsisiųsti
2017-11-21 Nr. (27)-TS-74 Parsisiųsti
2017-11-21 Nr. (27)-TS-75 Parsisiųsti

2017-11-21

Nr. (27)-TS-80 Parsisiųsti
2017-11-21 Nr. (27)-TS-81 Parsisiųsti
2017-11-23 Nr. (27)-TS-88 Parsisiųsti
2017-11-23 Nr. (27)-TS-90 Parsisiųsti
2017-11-24 Nr. (27)-TS-93 Parsisiųsti
2017-11-24 Nr. (27)-TS-97 Parsisiųsti
2017-11-27 Nr. (27)-TS-100 Parsisiųsti
2017-11-30 Nr. (27)-TS-103 Parsisųsti
2017-11-30 Nr. (27)-TS-107 Parsisiųsti
2017-11-30 Nr. (27)-TS-108 Parsisiųsti
2017-11-28 Nr. (27)-TS-110 Parsisųsti
2017-11-30 Nr. (27)-TS-105 Parsisiųsti
2017-11-30 Nr. (27)-TS-114 Parsisųsti
2017-12-05 Nr. (27)-TS-128 Parsisiųsti
2017-12-06 Nr. (27)-TS-131 Parsisiųsti
2017-12-08 Nr. (27)-TS-132 Parsisiųsti
2017-12-11 Nr. (27)-TS-134 Parsisiųsti
2017-12-12 Nr. (27)-TS-138 Parsisiųsti
2017-12-12 Nr. (27)-TS-139 Parsisiųsti
2017-12-13 Nr. (27)-TS-140 Parsisiųsti
2017-12-13 Nr. (27)-TS-141 Parsisiųsti
2017-12-13 Nr. (27)-TS-142 Parsisiųsti
2017-12-14 Nr. (27)-TS-143 Parsisiųsti
2017-12-14 Nr. (27)-TS-144 Parsisiųsti
2017-12-18 Nr. (27)-TS-145 Parsisiųsti
2017-12-18 Nr. (27)-TS-146 Parsisiųsti
2017-12-18 Nr. (27)-TS-147 Parsisiųsti
2017-12-18 Nr. (27)-TS-148 Parsisiųsti
2017-12-19 Nr. (27)-TS-149 Parsisiųsti
2017-12-19 Nr. (27)-TS-151 Parsisiųsti
2017-12-19 Nr. (27)-TS-152 Parsisiųsti
2017-12-19 Nr. (27)-TS-154 Parsisiųsti
2017-12-21 Nr. (27)-TS-155 Parsisiųsti
2017-12-21 Nr. (27)-TS-156 Parsisiųsti
2017-12-21 Nr. (27)-TS-157 Parsisiųsti
2017-12-21 Nr. (27)-TS-158 Parsisiųsti
2017-12-22 Nr. (27)-TS-159 Parsisiųsti
2017-12-22 Nr. (27)-TS-160 Parsisiųsti
2017-12-22 Nr. (27)-TS-161 Parsisiųsti
2017-12-22 Nr. (27)-TS-162 Parsisiųsti
2017-12-22 Nr. (27)-TS-164 Parsisiųsti
2017-12-22 Nr. (27)-TS-165 Parsisiųsti
2017-12-22 Nr. (27)-TS-166 Parsisiųsti
2017-12-27 Nr. (27)-TS-168 Parsisiųsti
2017-12-27 Nr. (27)-TS-169 Parsisiųsti
2017-12-27 Nr. (27)-TS-170 Parsisiųsti
2017-12-27 Nr. (27)-TS-171 Parsisiųsti
2017-12-28 Nr. (27)-TS-172 Parsisiųsti
2017-12-28 Nr. (27)-TS-173 Parsisiųsti
2017-12-28 Nr. (27)-TS-174 Parsisiųsti
2017-12-28 Nr. (27)-TS-175 Parsisiųsti
2017-12-28 Nr. (27)-TS-176 Parsisiųsti
2017-12-28 Nr. (27)-TS-177 Parsisiųsti
2017-12-28 Nr. (27)-TS-178 Parsisiųsti
2017-12-28 Nr. (27)-TS-179 Parsisiųsti
2017-12-28 Nr. (27)-TS-180 Parsisiųsti
2017-12-28 Nr. (27)-TS-181 Parsisiųsti
2017-12-28 Nr. (27)-TS-182 Parsisiųsti
2017-12-28 Nr. (27)-TS-183 Parsisiųsti
2017-12-28 Nr. (27)-TS-184 Parsisiųsti
2017-12-28 Nr. (27)-TS-185 Parsisiųsti
2017-12-28 Nr. (27)-TS-186 Parsisiųsti
2017-12-28 Nr. (27)-TS-187 Parsisiųsti
2017-12-28 Nr. (27)-TS-188 Parsisiųsti
2017-12-28 Nr. (27)-TS-189 Parsisiųsti
2017-12-28 Nr. (27)-TS-190 Parsisiųsti
2017-12-28 Nr. (27)-TS-191 Parsisiųsti
2017-12-28 Nr. (27)-TS-192 Parsisiųsti
2017-12-28 Nr. (27)-TS-193 Parsisiųsti
2017-12-28 Nr. (27)-TS-194 Parsisiųsti
2017-12-28 Nr. (27)-TS-195 Parsisiųsti
2017-12-28 Nr. (27)-TS-196 Parsisiųsti
2017-12-28 Nr. (27)-TS-197 Parsisiųsti
2017-12-28 Nr. (27)-TS-198 Parsisiųsti
2017-12-28 Nr. (27)-TS-199 Parsisiųsti
2017-12-28 Nr. (27)-TS-200 Parsisiųsti
2017-12-28 Nr. (27)-TS-201 Parsisiųsti
2017-12-28 Nr. (27)-TS-202 Parsisiųsti
2017-12-28 Nr. (27)-TS-203 Parsisiųsti
2017-12-28 Nr. (27)-TS-204 Parsisiųsti
2017-12-28 Nr. (27)-TS-205 Parsisiųsti
2017-12-29 Nr. (27)-TS-206 Parsisiųsti
2017-12-29 Nr. (27)-TS-207 Parsisiųsti
2017-12-29 Nr. (27)-TS-208 Parsisiųsti
2017-12-29 Nr. (27)-TS-209 Parsisiųsti
2017-12-29 Nr. (27)-TS-210 Parsisiųsti
2017-12-29 Nr. (27)-TS-211 Parsisiųsti
2017-12-29 Nr. (27)-TS-212 Parsisiųsti
2017-12-29 Nr. (27)-TS-213 Parsisiųsti
2017-12-29 Nr. (27)-TS-214 Parsisiųsti
2017-12-29 Nr. (27)-TS-215 Parsisiųsti
2017-12-29 Nr. (27)-TS-216 Parsisiųsti
2017-12-29 Nr. (27)-TS-217 Parsisiųsti
2018-01-02 Nr. (27)-TS-219 Parsisiųsti

Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašas

Data Sąrašas
Tvarkytojų sąrašas iki 2017-08-01 įsigaliojusių Tvarkos aprašo nuostatų Parsisiųsti
Tvarkytojų sąrašas pagal 2017-08-01 įsigaliojusias Tvarkos aprašo nuostatas (naujas) Parsisiųsti
Data Sąrašas
   
2013-01-14 Parsisiųsti
2013-01-03 Parsisiųsti
2012-12-11 Parsisiųsti
2012-11-29 Parsisiųsti
2012-11-14 Parsisiųsti
2012-10-15 Parsisiųsti
2012-09-13 Parsisiųsti
2012-08-03 Parsisiųsti
2012-07-13 Parsisiųsti
2012-06-14 Parsisiųsti
2012-05-22 Parsisiųsti
2012-04-17 Parsisiųsti
2012-04-06 Parsisiųsti
2012-02-28 Parsisiųsti
2012-02-13 Parsisiųsti
2012-01-13 Parsisiųsti
2011-12-19 Parsisiųsti
2011-12-15 Parsisiųsti
2011-12-08 Parsisiųsti
2011-11-22 Parsisiųsti
2011-11-14 Parsisiųsti
2011-11-02 Parsisiųsti
2011-10-25 Parsisiųsti
2011-10-17 Parsisiųsti
2011-10-05 Parsisiųsti
2011-08-16 Parsisiųsti
2011-08-11 Parsisiųsti
2011-07-12 Parsisiųsti
2011-06-21 Parsisiųsti
2011-06-09 Parsisiųsti
2011-05-11 Parsisiųsti
2011-05-06 Parsisiųsti
2011-03-14 Parsisiųsti
2011-02-04 Parsisiųsti
2011-01-13 Parsisiųsti

Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas), 4 punkte nurodyta, kad atliekų tvarkytojas (atliekų naudotojas (perdibėjas) ir (ar) surinkėjas, ir (ar) eksportuotojas) ir (ar)  apdorotojas, kuris surinktas mišrias komunalines atliekas, atskiria gaminių ir (ar) pakuočių atliekas su tikslu jas perdirbti ir (arba) kitaip panaudoti) (toliau – Atliekų tvarkytojai) atitinkantis Atliekų tvarkymo įstatymo 34 31 straipsnio 4-7 dalyse nustatytus reikalavimus ir norintis būti įrašytu į Tvarkytojų sąrašą pateikia Aplinkos apsaugos agentūrai (toliau – Agentūra) prašymą, kurio forma pateikta Tvarkos aprašo priede ir papildomus dokumentus, kaip nurodyta Tvarkos aprašo 5, 6, 7 ir 8 punktuose.

Žemiau pateikiame rekomendacijas dėl dokumentų pateikimo pagal Tvarkos aprašą, kurios parengtos atsižvelgiant į dažniausiai pasitaikančias klaidas.

DĖL DOKUMENTŲ PATEIKIMO

 • Dokumentai gali būti pateikti: registruotu laišku (Juozapavičiaus g. 9, Vilnius), per pašto kurjerį (Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, 100A kab.), elektroniniu paštu ([email protected]) arba asmeniškai (Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, 100A kab.).
 • Atsižvelgiant į tai, kad dažniausiai kartu su prašymu yra pateikiama daug papildomų dokumentų, prašymą ir Tvarkos apraše nurodytus dokumentus privaloma pateikti kartu su lydraščiu, kuriame nurodomi išvardinti visi pateikiami dokumentai.
 • Pateikiamų dokumentų kopijos turi būti patvirtintos įmonės vadovo parašu.

 DĖL PRAŠYMO PILDYMO

 1. Atkreipiame dėmesį, kad prašymo forma yra reglamentuota, ją galite rasti Tvarkos aprašo 1 priede. Pršymo formą galima (parsisiųsti);
 2. Prašymo antraštėje „Prašymas įrašyti atliekų naudotoją (perdirbėją), eksportuotoją, surinkėją, mišrių komunalinių atliekų apdorotoją (toliau – Tvarkytojas) į Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašą“ reikia pabraukti atitinkamą atliekų tvarkymo veikla-(as), kurią vykdant įmonė pageidauja būti įtraukta į Tvarkytojų sąrašą , t.y. atliekų naudojimas (perdirbimas) ir (ar) eksportavimas ir (ar) surinkimas ir (ar) mišrių komunalinių atliekų apdorojimas;
 3. EEĮ atliekų tvarkytojai, Prašymo 1 stulpelyje nurodo tvarkomas EEĮ atliekas pagal jų kategorijas. Atkreipiame dėmesį, kad Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose LR aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. D1-481 „Dėl Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, nurodytos 6 EEĮ atliekų kategorijos:
 • Temperatūros keitimo įranga
 • Ekranai, monitoriai ir įranga, kurioje yra ekranų, kurių paviršiaus plotas didesnis nei 100 cm2
 • Lempos
 • Stambi įranga (bent vienas iš išorinių išmatavimų didesnis nei 50 cm nišmatavim)
 • Smulki įranga (nė vienas iš išorinių ų neviršija 50 cm)
 • Smulki IT ir telekomunikacijų įranga (nė vienas iš išorinių išmatavimų neviršija 50 cm.
 1. Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkytojai, apdorojantys surinktas mišrias komunalines atliekas, atskiriant gaminių ir (ar) pakuočių atliekas su tikslu jas perdirbti ir (ar) kitaip panaudoti ir pageidaujantys būti įrašyti į Tvarkytojų sąrašą, Prašymo formos 2 stulpelyje nurodo mišrių komunalinių atliekų srauto kodą 20 03 01 ir tvarkymo būdą, kuriuo tvarkomos mišrios komunalinės atliekos. Prašymo 1 stulpelyje pildomos tik tos eilutės, kuriose nurodytos tos atliekų rūšys, kurios susidaro atliekant išankstinį mišrių komunalinių atliekų apdorojimą;
 2. 2 stulpelyje „Tvarkytojo vykdoma atliekų tvarkymo veikla*“ nurodoma tik ta atliekų tvarkytojo vykdoma veikla už kurią atliekų tvarkytojas nori išrašyti įrodančius dokumentus. Visų atliekų tvarkytojo vykdomų veiklų išvardinti nereikia.
 3. 3 stulpelyje „Vietos, kur Tvarkytojas faktiškai vykdo atliekų tvarkymo veiklą, adresas (-ai), telefono ir fakso Nr., el. p. adresas“ nurodomos tos vietos, (įrenginiai), kuriose atliekų tvarkytojas vykdys veiklą už kurią bus išrašomi įrodantys dokumentai;
 4. Atliekų tvarkytojų Prašymą pasirašo įmonės vadovas.

DĖL PRAŠYME PASIKEITUSIOS INFORMACIJOS

 Atkreipiame dėmesį, kad Tvarkytojų sąraše esanti įmonė, norinti būti įrašyta į Tvarkytojų sąrašą papildomai atliekų tvarkymo veiklai ir (ar) papildyti surenkamų, naudojamų ir (ar) eksportuojamų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sąrašą, taip pat norinti į Tvarkytojų sąrašą įrašyti papildomą savo įmonės atliekų tvarkymo veiklavietę, vadovaujantis Tvarkos aprašo 15 p. Aplinkos apsaugos agentūrai turi pateikti naują Prašymą.

Pasikeitus kitiems Tvarkytojų sąraše esančios įmonės duomenims (pvz. kontaktiniams duomenims, naudotojui (perdirbėjui) su kuriuo sudaryta sutartis dėl atliekų eksporto, svėrimo paslaugą teikiančia įmone ar pan.), naujo Prašymo teikti nereikia. Vadovaujantis Tvarkos aprašo 15 p., pasikeitusi informacija Aplinkos apsaugos agentūrai pateikiama raštu. Tik pasikeitus Gavėjui papildomai privaloma pateikti tai patvirtinančius dokumentus (Tvarkos aprašo 6.2 ir 6.3 p).

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-08-31