Gamintojų ir importuotojų bei jų organizacijų užimamos padangų rinkos dalys

Atliekų licencijavimo skyrius, Jūratė Banelienė, tel. 8 665 51958

 

2022-11-10

 

Lietuvos Respublikos vidaus rinkai padangas tiekiančių gamintojų ir importuotojų bei jų organizacijų užimamos rinkos dalies skaičiavimo tvarką nustato Gamintojų ir importuotojų, kurie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekia elektros ir elektroninę įrangą, pakuotes, padangas užimamos rinkos dalies nustatymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. D1-589.

 

Padangų atliekų tvarkymo organizavimo licencijas turinčių gamintojų ir importuotojų organizacijų užimamos rinkos dalys 2022 metams paskaičiuotos remiantis:

  • Informacinėje sistemoje GPAIS 2022-11-10 esančiais organizacijų narių ir pavedimo davėjų, turinčių galiojančias sutartis dėl Atliekų tvarkymo įstatyme padangų gamintojams ir importuotojams nustatytų pareigų vykdymo, sąrašais;
  • gamintojų ir importuotojų padangų tiekimo vidaus rinkai 2021 m. apskaitos duomenimis, pateiktais GPAIS iki 2022-04-11;
  • mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis deklaracijų FR0523, pateiktų VMI iki 2022-04-11, duomenimis.

 

 

Padangų atliekų tvarkymo organizavimo licencijas turinčių gamintojų ir importuotojų organizacijų bei individualiai padangų atliekų tvarkymą organizuojančių gamintojų ir importuotojų užimamos padangų rinkos dalys (procentais) 2022 metams yra tokios:

 

VšĮ „Padangų importuotojų organizacija“

42,452221

Gamintojų ir Importuotojų Asociacija

8,863988

Autogamintojų ir importuotojų asociacija

10,011822

VšĮ „PATS LT“

8,449387

Gamintojai ir importuotojai, padangų atliekų tvarkymą organizuojantys individualiai *

27,005082

 

 

  

* Lietuvos Respublikos vidaus rinkai padangas 2021 m. tiekusių gamintojų ir importuotojų, kurie 2022-11-10 buvo registruoti GPAIS Gamintojų ir importuotojų sąvade (https://www.gpais.eu/viesi-savado-duomenys) ir kurie 2022-11-10 neturėjo galiojančių sutarčių su organizacijomis dėl padangų atliekų tvarkymo organizavimo, t. y. padangų atliekų tvarkymą 2022 m. organizuojantys individualiai, užimamos rinkos dalys (procentais) 2022 metams yra tokios:

 

Įmonės kodas

Įmonės pavadinimas

Rinkos dalis, proc.

110665095

UAB "MOTORIDA"

2,228011

111757479

UAB "NORTIRE"

1,018791

144896319

UAB'' PB GROUP''

1,530007

147168753

R. Šeškevičiaus įmonė "PROTERA"

0,452317

147557530

UAB "Autokamera"

5,034290

148238336

UAB "NAFTĖNAS"

1,222280

161432367

PRANO REKŠČIO INDIVIDUALI ĮMONĖ

0,011132

168409136

Lipeikio įmonė "EGZOTIKA"

7,125803

168651545

A. Baniulio firma "PROTEKTA"

1,238058

185103120

UAB "Rytas"

0,468569

300558104

UAB "PGM technika"

0,706656

302444245

UAB E-MARKETAS

0,576179

302884344

UAB NOVUSTA

0,000141

304176326

UAB "Ruedus"

0,052552

304231139

UAB Yellow Tyre Group

0,078953

304260009

UAB DESTATA TRANSPORT

0,278470

304823429

UAB "PERLITUS"

0,450864

305684772

UAB "FTA supply"

0,256312

7393669122

Euromaster Polska Sp. z o. o.

0,730175

739-02-03-825

MICHELIN POLSKA SPOLKA AKCYJNA

3,533869

Fizinis asmuo

JONAS VAICVĖNAS

0,007378

Fizinis asmuo

ARŪNAS RAMANAUSKAS

0,001312

 

 

Padangų rinkos dalys 2022 metams, galiojusios nuo 2022-10-10 iki 2022-11-09

Padangų rinkos dalys 2022 metams, galiojusios nuo 2022-06-07 iki 2022-10-09

Padangų rinkos dalys 2022 metams, galiojusios nuo 2022-04-15 iki 2022-06-06

Padangų rinkos dalys 2021 metams, galiojusios nuo 2021-10-22 iki 2022-04-14

Padangų rinkos dalys 2021 metams, galiojusios nuo 2021-08-03 iki 2021-10-21.

Padangų rinkos dalys 2021 metams, galiojusios nuo 2021-06-28 iki 2021-08-02.

Padangų rinkos dalys 2021 metams, galiojusios nuo 2021-06-23 iki 2021-06-27.

Padangų rinkos dalys 2021 metams, galiojusios nuo 2021-06-02 iki 2021-06-22.

Padangų rinkos dalys 2021 metams, galiojusios nuo 2021-04-15 iki 2021-06-01.

Padangų rinkos dalys, galiojusios 2020 metams.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-11-29