Licencijuotos gamintojų ir importuotojų organizacijos

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. D1-276 „Dėl įgaliojimų suteikimo Aplinkos apsaugos agentūrai“, nuo 2013 m. gegužės 15 d.  Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo  3423; straipsnio 2 dalyje nurodytas Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkymo veiklos organizavimo licencijas išduodančios institucijos funkcijas vykdo Aplinkos apsaugos agentūra.

Informacija apie licencijuotų gamintojų ir importuotojų organizacijų Lietuvos Respublikos Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo įstatymo (toliau - Įstatymas) 10 straipsnio 51 dalyje nustatytų reikalavimų įvykdymą:

VšĮ „Gamtos ateitis“ įvykdė Įstatymo reikalavimus ir pateikė mokėjimo banko garantijos originalą.

VšĮ „Žaliasis taškas“ įvykdė Įstatymo reikalavimus ir pateikė laidavimo draudimo rašto originalą.

 

 Licencijuotų gamintojų ir importuotojų organizacijų turimų licencijų sąrašas

Eil.

Nr.

 Licencijų rūšis Licencijos numeris Licencijos išdavimo data Gaminių ar pakuočių atliekos, kurių tvarkymo organizavimui suteikta licencija Organizacijos pavadinimas, juridinio asmens kodas Organizacijos buveinė Pastabos Pastabos

 1

Pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licencija

 001

2006-05-23

Stiklinės, plastikinės, PET (polietileno tereftalatas), kombinuotos, metalinės, popierinės ir kartoninės, medinės bei kitos pakuotės atliekos

VšĮ „Žaliasis taškas“   110884687

Perkūnkiemio g. 2, Vilnius, LT-12126

Aplinkos apsaugos agentūros (toliau - Agentūra) 2022-09-05 sprendimu Nr. A4E-9854 organizacija įspėta dėl galimo licencijos galiojimo sustabdymo, kadangi nesilaikė LR Atliekų tvarkymo įstatymo 34-23 straipsnio 13 dalies 1 punkto reikalavimo;

Agentūros 2022-04-04 sprendimu Nr. (27)-A4(E)-3819 organizacija įspėta dėl galimo licencijos galiojimo sustabdymo, kadangi nesilaikė LR Atliekų tvarkymo įstatymo 34-28 straipsnio 1 dalies 1 punkto reikalavimo

 2

Pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licencija

 003

2012-08-24

Stiklinės, plastikinės, PET (polietileno tereftalatas), kombinuotos, metalinės, popierinės ir kartoninės, medinės bei kitos pakuotės atliekos

VšĮ  „Pakuočių tvarkymo organizacija“    302755513

Konstitucijos pr.26 Vilnius,                LT-08105

Agentūra 2022-10-05 sprendimu Nr. LO-4 panaikino VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licencijos Nr. 003 galiojimą, kadangi  Agentūros 2022-08-26 sprendimu Nr. LO-3 sustabdžius licencijos galiojimą, Organizacija iki 2022-09-23, t. y. per Agentūros 2022-08-26 sprendime Nr. LO-3 nustatytą terminą, nepateikė Agentūrai dokumento, įrodančio, kad išnyko Sprendime nurodytos aplinkybės ir (ar) panaikintas pažeidimas (Atliekų tvarkymo įstatymo 34(26) straipsnio 1 dalies 7 punkte nustatytos licencijuojamos veiklos sąlygos nesilaikymas) ir nepateikė Agentūrai banko garantijos ar laidavimo draudimo sutarties, įrodančios, kad bus finansuojamas komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų tvarkymas.

Agentūra 2022-08-26 sprendimu Nr. LO-3 sustabdė VšĮ "Pakuočių tvarkymo organizacija" licencijos galiojimą, kadangi organizacija iki 2022-08-19, t. y. per Agentūros  2022-07-21 sprendime Nr. LO-2 nustatytą terminą nepateikė Agentūrai dokumento, įrodančio, kad panaikintas įspėjime nurodytas pažeidimas, t. y. nesilaikė Atliekų tvarkymo įstatymo 3426 str. 1 dalies 7 punkte nustatytos licencijuojamos veiklos sąlygos ir nepateikė banko garantijos ar laidavimo draudimo sutarties, įrodančios, kad bus finansuojamas komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų tvarkymas;   

Agentūros 2022-04-04 sprendimu Nr. (27)-A4(E)-3818 organizacija įspėta dėl galimo licencijos galiojimo sustabdymo, kadangi nesilaikė LR Atliekų tvarkymo įstatymo 34-23 straipsnio 13 dalies 1 punkto reikalavimo; 

Agentūros 2022-07-21 sprendimu   Nr. LO-2 organizacija įspėta dėl galimo licencijos galiojimo sustabdymo, kadangi nesilaikė LR Atliekų tvarkymo įstatymo 34-26 straipsnio 1 dalies 7 punkte nustatytos licencijuojamos veiklos sąlygos; ​​ 

 3

Elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo organizavimo licencija

001

003

2006-05-23

  2008-05-07

Stambių namų apyvokos prietaisų, smulkių namų apyvokos prietaisų, IT ir telekomunikacinės įrangos, vartojimo įrangos, apšvietimo įrangos, elektrinių ir elektroninių įrankių (išskyrus stambius stacionarius pramoninius prietaisus), žaislų, laisvalaikio ir sporto įrangos, medicininių prietaisų (išskyrus implantuotus ir infekuotus produktus), stebėsenos ir kontrolės prietaisų, automatinių daiktų išdavimo įtaisų atliekos

Asociacija „EEPA“              300543821

Žemaitės g. 21, Vilnius, LT-03118

 

Agentūros 2022-10-17 sprendimu Nr. (27)-LO-5 asociacija įspėta dėl galimo licencijų Nr. 001 ir Nr. 003 galiojimo sustabdymo, kadangi nesilaikė LT Atliekų tvarkymo įstatymo 34-28 straipsnio 1 dalies 1 punkto reikalavimo

Agentūros 2022-05-31 sprendimu Nr. (27)-A4(E)-6464 asociacija įspėta dėl galimo licencijų Nr. 001 ir Nr. 003 galiojimo sustabdymo, kadangi nesilaikė LT Atliekų tvarkymo įstatymo 34-23 straipsnio 13 dalies 1 punkto reikalavimo

 4

Elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo organizavimo licencija

 005

2012-08-24

Stambių namų apyvokos prietaisų, smulkių namų apyvokos prietaisų, IT ir telekomunikacinės įrangos, vartojimo įrangos, apšvietimo įrangos, elektrinių ir elektroninių įrankių (išskyrus stambius stacionarius pramoninius prietaisus), žaislų, laisvalaikio ir sporto įrangos, medicininių prietaisų (išskyrus implantuotus ir infekuotus produktus), stebėsenos ir kontrolės prietaisų, automatinių daiktų išdavimo įtaisų atliekos

 VšĮ  „Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacija“    302773365

A.Juozapavičiaus g.3-109, Vilnius         LT-09310

 

 5

Apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo organizavimo licencija

 001

2008-02-28

Padangų (naujų, restauruotų, naudotų), sveriančių daugiau kaip 3 kg, akumuliatorių, galvaninių elementų, vidaus degimo variklių degalų arba tepalų filtrų, vidaus degimo variklių įsiurbimo oro filtrų, automobilių hidraulinių (tepalinių) amortizatorių) atliekos

 Gamintojų ir Importuotojų Asociacija        300558218

 A.Juozapavičiaus g. 3-109, Vilnius         LT-09310

 

 6

 Apmokestinamųjų gaminių (baterijų ir akumuliatorių) atliekų tvarkymo organizavimo licencija

 002

 2009-12-14

 Akumuliatorių ir galvaninių elementų atliekos

 Asociacija „EEPA“              300543821

 Žemaitės g. 21, Vilnius,                LT-03118

 

 7

Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo organizavimo licencija

 001

 2008-02-28

 Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės

 Gamintojų ir Importuotojų Asociacija        300558218

 A.Juozapavičiaus g. 3-109, Vilnius,    LT-09310

 

 8

Alyvos atliekų tvarkymo organizavimo licencija

001

2008-02-28

Alyvų atliekos

Gamintojų ir Importuotojų Asociacija        300558218

A. Juozapavičiaus g. 3-109, Vilnius,    LT-09310

 

 9

Apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo organizavimo licencija

003

2014-02-10

Padangų atliekos

VšĮ "Padangų importuotojų organizacija" 303003606

Perkūnkiemio g. 3, Vilnius, LT-12127

 

 10

Apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo organizavimo licencija

 005

2016-06-08

 Padangų (naujų, restauruotų, naudotų), sveriančių daugiau kaip 3 kg, akumuliatorių, galvaninių elementų, vidaus degimo variklių degalų arba tepalų filtrų, vidaus degimo variklių įsiurbimo oro filtrų, automobilių hidraulinių (tepalinių) amortizatorių) atliekos

 

 Autogamintojų ir importuotojų asociacija

304141446

 S. Žukausko g. 13, Kauno r., Ramučių k.

 

11

Alyvų atliekų tvarkymo organizavimo licencija

002

2016-06-08

Alyvų atliekos

Autogamintojų ir importuotojų asociacija

304141446

 

S. Žukausko g. 13, Kauno r., Ramučių k.

 

12

Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo organizavimo licencija

002

2017-02-09

Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės

Autogamintojų ir importuotojų asociacija

304141446

 

S. Žukausko g. 13, Kauno r., Ramučių k.

 

13

Pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licencija

005

2016-11-30

Stiklinės, plastikinės, PET (polietileno tereftalatas), kombinuotos (vyraujanti medžiaga popierius ir kartonas), kombinuotos (kita vyraujanti medžiaga),metalinės, popierinės ir kartoninės,medinės bei kitos pakuotės atliekos

VšĮ "Gamtos ateitis"

303208956

Švitrigailos 11B, Vilnius

Pakeistas buveinės adresas 2019-10-11. Išduota patikslinta licencija

14

Apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo organizavimo licencija

006

2021-06-28

Padangų atliekos

VšĮ "PATS LT" 305732562

Žalgirio g. 93, LT-08218 Vilnius

 

15. Pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licencija 006 2022-04-28 Stiklinės, plastikinės, PET (polietileno tereftalatas), kombinuotos, metalinės (aliuminio), metalinės (juodojo metalo), popierinės ir kartoninės, medinės bei kitos pakuotės atliekos

Gamintojų ir Importuotojų Asociacija  "GAMTOS ATEITIS"

305991579   

Šalnos g. 28, LT-04126 Vilnius  
Paskutinė atnaujinimo data: 2022-10-26