Pavojingųjų atliekų tvarkymo licencijavimas

1. Įmonių, turinčių pavojingųjų atliekų tvarkymo licencijas, sąrašas

2. Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklės (nuo 2021-05-29)

3. Atliekų tvarkymo specialistų mokymo ir kompetencijos tobulinimo tvarkos aprašas (nuo 2017-01-01)

4. Informacija apie atliekų tvarkymo specialistų mokymus

Dokumentų pateikimas

Vadovaujantis Pavojingųjų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių, patvirtintų 2003-12-19 įsakymu Nr. 684 „Dėl Pavojingųjų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių patvirtinimo" 9 p., įmonė, norinti gauti licenciją ar patikslinti licencijos duomenis, pateikia Aplinkos apsaugos agentūrai taisyklių 10 p. nurodytus dokumentus per Aplinkosaugos leidimų informacinę sistemą (ALIS sistema). Taisyklių 10 p. nurodyti dokumentai gali būti teikiami ir per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą.

  • Kam teikiama paslauga?

Juridiniam asmeniui verslo tikslais.

  • Ar paslauga teikiama tik elektroniniu būdu?

Įmonė, norinti gauti licenciją, pateikia institucijai Pavojingųjų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių (toliau – Taisyklės) 10 punkte nurodytus dokumentus naudodama Aplinkosaugos leidimų informacinę sistemą (toliau – ALIS). https://alis.am.lt/actionNewApplication.action

  • Per kiek laiko išduodama licencija?

Per 20 darbo dienų nuo visų reikalingų dokumentų pateikimo datos.

Rinkliavos dydis už pavojingųjų atliekų tvarkymo licencijos:

  • išdavimą – 144 eur;
  • dublikato išdavimą – 8,6 eur;
  • priedo koregavimą – 72 eur;
  • priedo koregavimą mažinant aikštelių arba technologinių srautų skaičių – 14 eur.
Gavėjas  Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos
Gavėjo kodas  188659752
Įmokos kodas  5775

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-01-03