2022-02-03 klausimų-atsakymų sesija dėl cheminių medžiagų ir cheminių mišinių apskaitos suvestinės pildymo bei informacijos ir duomenų teikimo į IS AIVIKS

2022 m. vasario 3 d. Aplinkos apsaugos agentūros Cheminių medžiagų skyrius kartu su Aplinkos ministerijos Taršos prevencijos politikos grupe ir  Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Taršos prevencijos ir cheminių medžiagų kontrolės skyriumi surengė  klausimų –  atsakymų sesiją dėl cheminių medžiagų ir cheminių mišinių apskaitos suvestinės pildymo (Aplinkos ministro įsakymas D1-361) bei informacijos bei duomenų teikimo į IS AIVIKS (Aplinkos ministro įsakymas D1-462). Klausimų – atsakymų sesija sulaukė didelio ūkio subjektų susidomėjimo, todėl buvo nuspręsta tą pačią dieną surengti dvi sesijas. Nuotolinėje sesijoje dalyvavo daugiau nei 260 dalyvių.

Renginyje buvo pristatyti cheminių medžiagų ir mišinių apskaitos reikalavimai, dažniausiai pasitaikančios klaidos cheminių medžiagų ir mišinių apskaitos suvestinėje, IS AIVIKS cheminių medžiagų ir mišinių posistemio atnaujinimai, pateikti atsakymai į iš anksto ūkio subjektų užduotus klausimus. Pranešimus skaitė Aplinkos apsaugos agentūros Cheminių medžiagų skyriaus vyr. specialistė Monika Avižienė, Aplinkos ministerijos Taršos prevencijos politikos grupės cheminių medžiagų klausimais vyresnioji patarėja Donata Pipiraitė – Vališkienė bei Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Taršos prevencijos ir cheminių medžiagų kontrolės skyriaus vyr. specialistė Julita Šiuipienė.

Klausimų –  atsakymų sesijos metu ūkio subjektai uždavė gausybę klausimų, susijusių su cheminių medžiagų ir cheminių mišinių apskaita bei duomenų ir informacijos apie chemines medžiagas ir cheminius mišinius teikimu į IS AIVIKS. Taip pat buvo pateikti pasiūlymai, kaip būtų galima patobulinti teisės aktus ir palengvinti apskaitos suvestinės pildymą bei duomenų ir informacijos teikimą į IS AIVIKS.

Su skaitytais pranešimais galite susipažinti čia:

Pranešimas „Cheminių medžiagų ir mišinių apskaitos reikalavimai“

Pranešimas „Dažniausios klaidos cheminių medžiagų ir cheminių mišinių duomenų ir informacijos apskaitos suvestinėje“

Pranešimas „Aplinkos ministro įsakymas D1-462. IS AIVIKS nauji funkcionalumai, klaidos, įspėjimai“

Pranešimas „Klausimų – atsakymų sesijos vertinimų apklausos rezultatai“

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-02-24