Konsultuojame (REACH-CLP pagalbos tarnyba, ūkio subjektų konsultavimas)

Užduoti klausimą apie REACH, CLP el. paštu: reachclp@gamta.lt

REACH reglamentasCLP reglamentas

Dažnai užduodami klausimai (anglų kalba)

 

Teisinis pagrindas

Vadovaujantis REACH reglamento 124 straipsniu ir CLP reglamento 44 straipsniu ES valstybės narės, Norvegija, Islandija bei Lichtenšteinas įsteigė nacionalines pagalbos tarnybas, kurios konsultuoja cheminių medžiagų ir mišinių gamintojus, importuotojus, tolesnius naudotojus, platintojus ir kitas suinteresuotas šalis apie jų atitinkamas pareigas ir prievoles pagal šiuos reglamentus. Nacionalinių pagalbos tarnybų sąrašą bei jų kontaktus galite rasti Europos cheminių medžiagų agentūros tinklalapyje.

Cheminių medžiagų ir mišinių gamintojai, importuotojai, tolesni naudotojai, platintojai ir kitos suinteresuotos šalys patarimo dėl šių reglamento prievolių pirmiausiai turėtų kreiptis į nacionalinę pagalbos tarnybą, kuri gerai žino apie padėtį šioje šalyje bei gali suteikti informacijos ir apie tam tikrus prievolių vykdymo aspektus. Nacionalinė pagalbos tarnyba konsultacijas teikia valstybine šalies, kurioje yra įsteigta, kalba (kalbomis).

Lietuvoje nacionalinė REACH-CLP pagalbos tarnyba yra įsteigta Aplinkos apsaugos agentūroje, kuri 2007 m. liepos 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 687 paskirta kompetentinga institucija vykdyti REACH ir CLP reglamentuose nacionalinėms kompetentingoms institucijoms nustatytas užduotis (Žin., 2007, Nr. 78-31352009, Nr. 80-3342010, Nr. 11-531Nr.59-2896; 2011, Nr. 136-6457; 2012, Nr. 73-3786).

Lietuvoje nacionalinė REACH-CLP pagalbos tarnyba yra įsteigta Aplinkos apsaugos agentūroje, kuri 2007 m. liepos 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 687 paskirta kompetentinga institucija vykdyti REACH ir CLP reglamentuose nacionalinėms kompetentingoms institucijoms nustatytas užduotis (Žin., ; 2009, Nr. 80-334; Žin., 2010, Nr. 11-531, Nr.59-2896).  

Kontaktai

Nacionalinė REACH-CLP pagalbos tarnyba veikia Aplinkos apsaugos agentūros Cheminių medžiagų skyriuje.

El. paštas: reachclp@gamta.lt

Šiuo metu Lietuvos nacionalinėje REACH-CLP pagalbos tarnyboje konsultacijas teikia šie specialistai:

 • Agnė Janonytė, tel. +370 612 63024;
 • Beata Volujevič, tel. +370 661 74275;
 • Jurgita Balčiūnienė, tel. +370 661 04313;
 • Žilvinas Užomeckas, tel. 8 706 62 031.

ECHA Pagalbos tarnyba 

Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) pagalbos tarnyba teikia patarimus administravimo klausimais asmenims, kurie turi prievolių pagal REACH ir CLP reglamentus. Ji taip pat teikia paramą ECHA IT priemonių (pvz., IUCLID, CHESAR ir REACH-IT) naudotojams ir pagalbą, susijusią su individualiai pateiktos informacijos tvarkymu. 

ECHA pagalbos tarnybai klausimai teikiami užpildžius specialią ECHA tinklalapyje pateikiamą informacijos prašymo internetinę formą, kurią galite rasti ECHA tinklalapyje.

Daugiau naudingos informacijos apie nacionalinių pagalbos tarnybų ir ECHA pagalbos tarnybos veiklą bei rekomendacinius dokumentus galite rasti ECHA tinklalapyje.

 

Užduokite klausimą elektroniniu paštu chemija@gamta.lt

Ūkio subjektų konsultavimo laikas telefonu:

 •  Pirmadieniais – ketvirtadieniais konsultuojame nuo 9 val. iki 11 val. ir nuo 14 val. iki 16 val.;
 • Penktadieniais konsultuojame nuo 9 val. iki 11 val. ir  nuo 14 val. iki 15 val.
 • Pertrauka tarp konsultacijų – nuo 11 val. iki 14 val.

Dėl informacijos ir duomenų pateikimo į IS AIVIKS apie cheminės medžiagas ir mišinius, kreipkites šiais telefonais:

 • +370 661 04161  Žiedūna Vasiliūnė
 • +370 665 50319 – Monika Avižienė
 • +370 612 94635  Vilma Uldukienė

 REACH-CLP pagalbos tarnyba (SDL, ženklinimas, CLP VIII priedas, SCIP duomenų bazė ir pan.):

 • +370 661 74275  Beata Volujevič
 • +370 612 63024  Agnė Janonytė
 • +370 661 04313  Jurgita Balčiūnienė
 • 8 706 62 031  Žilvinas Užomeckas

 Dėl tirpiklius naudojančių įrenginių įregistravimo ir ataskaitų teikimo, kreipkites šiuo telefonu:

 • +370 661 04313  Jurgita Balčiūnienė
 • +370 661 74275  Beata Volujevič
Dėl informacijos ir duomenų pateikimo į IS AIVIKS apie F-dujas (Informacija kaip teikti duomenis apie F-dujas IS AIVIKS) ir F-dujų atestatų išdavimo klausimais kreiptis į Klimato kaitos skyriaus vyr. specialistę Sigitą Puzaitę-Jurevič, el. p. sigita.puzaite@gamta.lt, tel. 8 706 68 087.
 
Cheminių medžiagų skyriaus veiklos vertinimo apklausos statistika:
Paskutinė atnaujinimo data: 2022-02-21