Pavojingų mišinių tiekimas rinkai (CLP VIII priedas – ką reikia žinoti įmonei)

Informacijos teikimas apsinuodijimų centrams

Informuojame, kad vadovaujantis CLP reglamento 45 straipsniu Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) yra paskirta Valstybės narės įstaiga, kuri renka informaciją, susijusią su prevencinių ir gydymo priemonių nustatymu, ypač imantis neatidėliotinų priemonių ekstremaliose sveikatai situacijose, apie mišinius tiekiamus į rinką ir naudojamus tolesnių naudotojų. Pranešimus turi teikti importuotojai ir tolesni naudotojai, tiekiantys rinkai mišinius, kurie dėl žmogaus sveikatai keliamų ir fizinių pavojų klasifikuojami kaip pavojingi.

Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-462 „Dėl duomenų ir informacijos apie chemines medžiagas ir cheminius mišinius teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 20 punktu, informacija apie rinkai tiekiamus mišinius turi būti pateikta įvedant įrašą į IS AIVIKS sistemą. Šis nacionalinis įsakymas taikomas juridiniams ar fiziniams asmenims, įsisteigusiems Lietuvoje, o teisės aktų tekstas yra tik lietuvių kalba. Informacija pateikiama lietuvių kalba internete naudojant specialią duomenų bazę – AIVIKS (Integruotoji kompiuterizuota aplinkosaugos informacijos sistema). Informacijos teikimo instrukcijas lietuvių kalba galite rasti: http://aplinka.lt/web/duomenu-teikimas bei https://aplinka.lt/web/guest/pagalba. Pagrindinis informacijos šaltinis yra saugos duomenų lapas. Pranešimas yra nemokamas.

Tuo atveju, kai įmonė nėra įsisteigusi Lietuvoje, ji turi prieš mišinio pateikimo į rinką arba vėliausiai teikimo į rinką dieną pranešti Agentūrai, t.y. įmonė turi atsiųsti mišinio saugos duomenų lapą lietuvių kalba (pageidautina Word formatu), su Kombinuotos nomenklatūros kodu el. paštu [email protected]  

Jeigu įmonė paskirtajai įstaigai, t.y. Agentūrai, pagal CLP reglamento 45(1) str. iki 2021 m. sausio 1 d. pateikė informaciją apie pavojingus mišinius pagal šiuo metu Lietuvoje galiojančius pranešimo reikalavimus, CLP reglamento VIII priedo reikalavimų laikytis neprivaloma iki 2025 m. sausio 1 d., t.y. jai yra taikomas pereinamasis laikotarpis, išskyrus atvejus, kai informaciją reikia atnaujinti.

Įmonei ketinant tą patį mišinį toliau tiekti rinkai po 2025 m. sausio 1 d., ji iki šios datos turės iš naujo pateikti informaciją nuosekliai laikydamasi visų Reglamento VIII priedo reikalavimų ir paženklinti rinkai tiekiamą produktą UFI kodu.

Nuo 2025 m. sausio 1 d. informacija, pateikta pagal nacionalinės teisės aktus, bus laikoma nebeaktualia pagal VIII priedą. Todėl veiklos vykdytojai, norėdami pasibaigus pereinamajam laikotarpiui toliau teikti mišinį rinkai, privalo užtikrinti, kad nauja informacija, atitinkanti VIII priedo reikalavimus, būtų pateikta ECHA pranešimų apsinuodijimų biurams portalui suderintu informacijos teikimo formatu.

AAA parengtas pranešimas: CLP reglamentas. VIII priedas

ECHA parengtas pranešimas: UFI/pranešimo apsinuodijimų biurams rengimas

ECHA parengtas video įrašas: UFI/pranešimo apsinuodijimų biurams rengimas

Kodėl jums reikia žinoti apie UFI kodą?


Jei jūs ar jūsų šeimos narys netyčia turėtumėte sąlytį su produktu, kuriame yra kenksmingų cheminių medžiagų, daugeliu atveju visų pirma kreiptumėtės arba į apsinuodijimų biurą, arba į greitosios pagalbos tarnybą.

Ankstesniais metais apsinuodijimų biurai apskaičiavo, kad 40 % visų gautų skambučių atvejų jiems buvo sunku greitai ir tiksliai nustatyti produktą, kuriuo žmogus apsinuodijo, o tai lemdavo pernelyg atsargių priemonių taikymą.

Taigi nuo 2021 m. sausio mėn. kreipiantis į gydytoją Europos Sąjungoje jūsų gali būti paprašyta nurodyti UFI kodą, kurį galite rasti tam tikrų kasdien naudojamų cheminių produktų etiketėje.

UFI kodo paskirtis paprasta. Tai iš 16 ženklų susidedantis unikalus mišinio identifikatorius, susiejantis informaciją apie produktą, jo paskirtį, sudedamąsias dalis ir toksiškumą. Turėdami šį kodą, apsinuodijimų biuro darbuotojai gali lengviau ir greičiau patarti jums arba jūsų gydytojui, kokių priemonių reikia imtis, jei apskritai.

Kokie produktai turi UFI kodą?


UFI kodas nurodomas ant produktų, kurie pagal ES klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo reglamentą klasifikuojami kaip keliantys pavojų sveikatai arba fizinį pavojų. Klasifikuojami produktai yra tie, ant kurių yra piktograma ir kurie, jei naudojami netinkamai, gali būti kenksmingi jūsų sveikatai.

Produktų, ant kurių galite tikėtis rasti UFI kodą, pavyzdžiai:

 • klijai, kaip antai paprasti pieštukiniai klijai ar labiau specializuoti klijai sienų ar grindų dangai klijuoti;
 • oro apdorojimo priemonės – nuo namų kvapų iki kvapniųjų žvakių;
 • dailės ir rankdarbių priemonės, įskaitant pirštų ar piešimo dažus;
 • švaros ir priežiūros produktai, skirti naudoti patalpose, pavyzdžiui, virtuvėje ar vonios kambaryje, ir lauke, pavyzdžiui terasose ar ant akmeninių takų;
 • specialios valymo priemonės, įskaitant skirtas automobiliams ar avalynei valyti;
 • skalbikliai ir plovikliai, naudojami skalbiniams skalbti, kaip skalbimo mašinų ar indaplovių priemonės, taip pat minkštikliai;
 • elektroninių cigarečių skysčiai;
 • sodo chemikalai, kaip antai augalų trąšos ir pesticidai;
 • statybinės medžiagos, kaip antai betonas ir statybiniai skiediniai;
 • dažai ir dangos;
 • kuras, kaip antai kepsninių žiebtuvėlių skysčiai ir žibalas, ir
 • rašalas ir dažai spausdintuvams.

Jei UFI kodo nematote, taip gali būti todėl, kad įmonės į etiketes jį turi įrašyti iki 2025 m. pradžios, jei jų gaminys jau buvo rinkoje iki 2021 m.

Taip pat UFI kodo nerasite, pavyzdžiui, ant kosmetikos priemonių, kaip antai plaukų dažų, šampūno ar plaukų lako, etikečių ar ant farmacijos produktų, nes jie reglamentuojami pagal kitus teisės aktus.

Kur ant etiketės nurodomas UFI?


Pakuočių būna įvairių formų ir dydžių. Tai reiškia, kad UFI ne visada bus tiksliai toje pačioje vietoje ant kiekvieno produkto etiketės. Tačiau jis visada turėtų būti aiškiai matomas ant produkto šalia prekės arba prekių ženklo pavadinimo arba šalia informacijos apie pavojų, pavyzdžiui, piktogramų ir patarimų, kaip saugiai naudoti produktą.

UFI gali būti nurodytas tiesiai ant produkto arba lipduko, bet jokiu būdu ne ant pakuotės dugno.

Siekdama padėti pramonei ir valstybių narių paskirtoms įstaigoms, ECHA sukūrė IT priemones, padedančias rengti, teikti ir gauti informaciją apie pavojingus mišinius. Tarp tokių priemonių – UFI kūrimo priemonė, PCN formatas ir EuPCS.

Be to, pramonei skirtame ECHA pranešimų apsinuodijimų biurams portale galima parengti ir pateikti informaciją internetu. Įstaigos gali skaityti savo pranešimus prisijungdamos prie ECHA nuotolinės prieigos portalo.

ECHA Submission portal  
PCN format UFI
EuPCS S2S

Šioje rubrikos skiltyje pateikiama informacija, kuri padės įmonėms suprasti savo prievoles, susijusias su pavojingų mišinių pateikimu rinkai, ir jų laikytis.

Čia taip pat galite rasti nacionalinių pagalbos tarnybų ir nacionalinių paskirtųjų įstaigų kontaktinę informaciją.

Klausimų ir atsakymų skiltyje pateikiami atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus.

Norėdami gauti praktinių patarimų, susijusių su CLP reglamento VIII priedo įgyvendinimu, susipažinkite su ECHA rekomendacijų projektais ir kitais apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurų svetainėje prieinamais pagalbiniais dokumentais.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-03-28