SCIP duomenų bazė – pavojingos (susirūpinimą keliančios) medžiagos gaminiuose

 

SCIP (angl. Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)) ─ tai duomenų bazė, kurioje yra kaupiama informacija apie labai didelį susirūpinimą keliančias medžiagas (SVHC) gaminiuose arba sudėtiniuose daiktuose. Ją sukūrė ir tvarko Europos cheminių medžiagų agentūra, kaip buvo nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2018/851 9(2) straipsnyje. SCIP duomenų bazės tikslas ─ užtikrinti, kad informacija apie gaminius, turinčius SVHC medžiagas, būtų prieinama per visą gaminių gyvavimo ciklą, įskaitant atliekų etapą, bei skatinti SVHC medžiagų pakeitimą saugesnėmis alternatyvomis ir perėjimą prie saugesnės žiedinės ekonomikos. SCIP duomenų bazėje sukaupta informacija yra prieinama atliekų tvarkytojams ir vartotojams.

Aplinkos apsaugos agentūros Cheminių medžiagų skyrius vykdo informacinę kampaniją „SCIP duomenų bazė – pavojingos medžiagos gaminiuose“. Parengėme šią rubriką siekdami:

  • didinti Lietuvos chemijos ir gaminių pramonės įmonių sąmoningumą,
  • kuo plačiau paskleisti žinią apie naujas gaminių tiekėjams taikomas pareigas Lietuvoje nuo 2021 m. liepos 1 d.,
  • priminti gaminių vartotojams jų teisę žinoti apie gaminiuose esančias SVHC medžiagas,
  • bendro tikslo, kad informacija apie SVHC medžiagas gaminiuose per visus jų gyvavimo ciklo etapus, įskaitant atliekų etapą, būtų prieinama viešai,
  • skatinti pakeisti SVHC medžiagas saugesnėmis alternatyvomis ir taip pereiti prie žiedinės ekonomikos.

Jeigu apie pranešimo teikimą į SCIP duomenų bazę išgirdote pirmą kartą ir svarstote, ar jums ši teisinė prievolė yra taikoma, kviečiame susipažinti su šioje rubrikoje pateikiama informacija.

2021 m. gruodžio 7 d. Aplinkos apsaugos agentūros Cheminių medžiagų skyrius surengė nuotolinį seminarą „SCIP duomenų bazė ir REACH: gaminių tiekėjų pareigos“. Seminaro metu pristatytus pranešimus galite rasite rubrikoje  „Seminarų medžiaga“.

Informuojame, kad kampanijos metu rubrika atnaujinama.