Medžioklės sezono limitai

2021–2022 m. medžioklės sezono limitai

Informuojame, kad 2021 m. rugpjūčio 10 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-462 „Dėl kanopinių žvėrių, kurių medžioklė limituojama, sumedžiojimo per 2021-2022 metų medžioklės sezoną limito patvirtinimo“ patvirtinti Kanopinių žvėrių, kurių medžioklė limituojama, sumedžiojimo per 2021-2022 metų medžioklės sezoną limitai. 

Kviečiame susipažinti su limituojamų medžiojamųjų kanopinių žvėrių sumedžiojimo limitais kiekvienam medžioklės plotų naudotojui. Pažymime, kad žalia spalva pažymėtas medžioklės plotų naudotojui skirtas papildomas limitas.

Pastebėjus neatitikimus bei galimas technines klaidas, prašome informuoti Aplinkos apsaugos agentūros Gyvosios gamtos licencijavimo skyriaus vyr. specialistę Jurgitą Ivanovienę tel. 8 706 68050, el. pašto adresu: jurgita.ivanoviene@aaa.am.lt.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-01-07