Medžioklės sezono limitai

2022–2023 m. medžioklės sezono limitai

Informuojame, kad 2022 m. rugpjūčio 12 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-261  Dėl kanopinių žvėrių, kurių medžioklė limituojama, sumedžiojimo per 2022-2023 metų medžioklės sezoną limito patvirtinimo patvirtinti Kanopinių žvėrių, kurių medžioklė limituojama, sumedžiojimo per 2022-2023 metų medžioklės sezoną limitai. 

Kviečiame susipažinti su limituojamų medžiojamųjų kanopinių žvėrių sumedžiojimo limitais kiekvienam medžioklės plotų naudotojui

Pastebėjus neatitikimus bei galimas technines klaidas, prašome informuoti Aplinkos apsaugos agentūros Gyvosios gamtos licencijavimo skyriaus vyr. specialistę Jurgitą Ivanovienę tel. 8 669 48395, el. pašto adresu: [email protected].

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-09-06