Tarša iš stacionarių taršos šaltinių

Teisinis reglamentavimas:

Aplinkos oro apsaugos metinės ataskaitos teikimą reglamentuoja Teršalų išmetimo į aplinkos orą apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinkos orą apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Kurą iš kurą deginančio įrenginio į aplinkos orą išmesto teršalų kiekio apskaitos metinės ataskaitos teikimą reglamentuoja Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normos LAND 43-2013, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. balandžio 10 d. įsakymu  Nr. D1-244 „Dėl Išmetamų teršalų  iš kurą deginančių įrenginių normų LAND 43-2013 patvirtinimo“.

Instrukcijos:

1. Detali instrukcija apie Aplinkos oro apsaugos (oro taršos apskaitos) metinės ataskaitos pildymą IS AIVIKS

2. Detali instrukcija apie Aplinkos oro apsaugos (oro taršos apskaitos) metinės ataskaitos peržiūrą, taisymą ir spausdinimą IS AIVIKS

3. Mokomoji vaizdinė medžiaga apie Aplinkos oro apsaugos (oro taršos apskaitos) metinės ataskaitos pildymą IS AIVIKS

4. Mokomoji vaizdinė medžiaga apie Aplinkos oro apsaugos (oro taršos apskaitos) metinės ataskaitos peržiūrą ir taisymą IS AIVIKS

5. Instrukcijos kaip prisijungti prie IS AIVIKS: paraiškos, tapti administratoriumi, pateikimas; duomenų teikėjų paskyrimas; duomenų teikėjų prisijungimas

Konsultacijos:

Dėl oro taršos apskaitos duomenų teikimo, IS AIVIKS aplinkos oro taršos ataskaitinių objektų, įrenginių ir taršos šaltinių sukūrimo kreipkitės į Oro kokybės vertinimo skyriaus vyr. specialistę Daivą Lukošienę, tel. +370 665 53485, el. p. [email protected].

Dėl IS AIVIKS sistemos klaidų ir kitų IT sutrikimų kreipkitės el. paštu [email protected].

Statistinė informacija apie ūkio subjektų į aplinkos orą iš stacionarių taršos šaltinių išmetamų teršalų kiekius:

Statistinės informacijos apie ūkio subjektų į aplinkos orą išmetamus teršalų kiekius rengimo metodika

 Metai  Statistinė informacija ir duomenys
2021

Teršalų, išmestų į aplinkos orą iš stacionarių taršos šaltinių, kiekis savivaldybėse 2021 m.

Teršalų, išmestų į aplinkos orą iš stacionarių taršos šaltinių, kiekis Lietuvoje 2021 m. 

Ūkinės veiklos objektų, iki 2022-06-01 pateikusių aplinkos oro apsaugos 2021 m. metines ataskaitas, sąrašas 

Ūkinės veiklos objektų, pateikusių sunaudoto kuro ir iš kurą deginančių įrenginių į aplinkos orą išmesto teršalų kiekio apskaitos ataskaitas už 2021 m., sąrašas 

2020

Teršalų, išmestų į aplinkos orą iš stacionarių taršos šaltinių, kiekis savivaldybėse 2020 m. (atnaujinta 2022-06-01)

Teršalų, išmestų į aplinkos orą iš stacionarių taršos šaltinių, kiekis Lietuvoje 2020 m. (atnaujinta 2022-06-01)

Ūkinės veiklos objektų, pateikusių aplinkos oro apsaugos 2020 m. metines ataskaitas, sąrašas (atnaujinta 2022-06-01)

Ūkinės veiklos objektų, pateikusių sunaudoto kuro ir iš kurą deginančių įrenginių į aplinkos orą išmesto teršalų kiekio apskaitos ataskaitas už 2020 m., sąrašas (atnaujinta 2022-06-01)

2019

Teršalų, išmestų į aplinkos orą iš stacionarių taršos šaltinių, kiekis savivaldybėse 2019 m. (atnaujinta 2022-06-01)

Teršalų, išmestų į aplinkos orą iš stacionarių taršos šaltinių, kiekis Lietuvoje 2019 m. (atnaujinta 2022-06-01)

Kuro ir iš kuro deginančių įrenginių į aplinkos orą išmestų teršalų kiekio apskaitos ataskaitų duomenys už (LAND 43-2013)

2018

Teršalų, išmestų į aplinkos orą iš stacionarių taršos šaltinių, kiekis savivaldybėse 2018 m. (atnaujinta 2022-06-01)

Teršalų, išmestų į aplinkos orą iš stacionarių taršos šaltinių, kiekis Lietuvoje 2018 m. (atnaujinta 2022-06-01)

Kuro ir iš kuro deginančių įrenginių į aplinkos orą išmestų teršalų kiekio apskaitos ataskaitų duomenys (LAND 43-2013)

2017

Teršalų, išmestų į aplinkos orą iš stacionarių taršos šaltinių, kiekis savivaldybėse 2017 m. (atnaujinta 2022-06-01)

Teršalų, išmestų į aplinkos orą iš stacionarių taršos šaltinių, kiekis Lietuvoje 2017 m. (atnaujinta 2022-06-01)

Kuro ir iš kuro deginančių įrenginių į aplinkos orą išmestų teršalų kiekio apskaitos ataskaitų duomenys (LAND 43-2013)

2016

Teršalų, išmestų į aplinkos orą iš stacionarių taršos šaltinių, kiekis savivaldybėse 2016 m. (atnaujinta 2022-06-01)

Teršalų, išmestų į aplinkos orą iš stacionarių taršos šaltinių, kiekis Lietuvoje 2016 m. (atnaujinta 2022-06-01)

Kuro ir iš kuro deginančių įrenginių į aplinkos orą išmestų teršalų kiekio apskaitos ataskaitų duomenys (LAND 43-2013)

2015

Teršalų, išmestų į aplinkos orą iš stacionarių taršos šaltinių, kiekis savivaldybėse 2015 m. (atnaujinta 2022-06-01)

Teršalų, išmestų į aplinkos orą iš stacionarių taršos šaltinių, kiekis Lietuvoje 2015 m. (atnaujinta 2022-06-01)

Kuro ir iš kuro deginančių įrenginių į aplinkos orą išmestų teršalų kiekio apskaitos ataskaitų duomenys (LAND 43-2013)

2014

Teršalų, išmestų į aplinkos orą iš stacionarių taršos šaltinių, kiekis savivaldybėse 2014 m. (atnaujinta 2022-06-01)

Teršalų, išmestų į aplinkos orą iš stacionarių taršos šaltinių, kiekis Lietuvoje 2014 m. (atnaujinta 2022-06-01)

Kuro ir iš kurą deginančių įrenginių į aplinkos orą išmestų teršalų kiekio apskaitos ataskaitų duomenys (LAND 43-2013)

2013

Teršalų, išmestų į aplinkos orą iš stacionarių taršos šaltinių, kiekis savivaldybėse 2013 m. (atnaujinta 2022-06-01)

Teršalų, išmestų į aplinkos orą iš stacionarių taršos šaltinių, kiekis Lietuvoje 2013 m. (atnaujinta 2022-06-01)

2012

Teršalų, išmestų į aplinkos orą iš stacionarių taršos šaltinių, kiekis savivaldybėse 2012 m. (atnaujinta 2022-06-01)

Teršalų, išmestų į aplinkos orą iš stacionarių taršos šaltinių, kiekis Lietuvoje 2012 m. (atnaujinta 2022-06-01)

2011

Teršalų emisija į aplinkos orą Lietuvoje (t/metus)

Teršalų emisija į aplinkos orą iš stacionarių taršos šaltinių Lietuvoje (apskritys, t/metus)

Taršos į aplinkos orą iš stacionarių šaltinių išmetamų medžiagų struktūra

Iš stacionarių šaltinių išsiskiriančių teršalų valymas Lietuvoje (t/metus)

2010

Teršalų emisija į aplinkos orą iš stacionarių taršos šaltinių Lietuvoje (apskritys, t/metus)

Teršalų emisija į aplinkos orą Lietuvoje (t/metus)

Taršos į aplinkos orą iš stacionarių šaltinių išmetamų medžiagų struktūra

Iš stacionarių šaltinių išsiskiriančių teršalų valymas Lietuvoje (t/metus)

2009

Teršalų emisija į aplinkos orą iš stacionarių taršos šaltinių Lietuvoje (apskritys, t/metus)

Teršalų emisija į aplinkos orą Lietuvoje (t/metus)

Taršos į aplinkos orą iš stacionarių taršos šaltinių išmetamų medžiagų struktūra

Iš stacionarių šaltinių išsiskiriančių teršalų valymas Lietuvoje (t/metus)

2008

Teršalų emisija į aplinkos orą iš stacionarių taršos šaltinių Lietuvoje (apskritys, t/metus)

Teršalų emisija į aplinkos orą Lietuvoje (t/metus,kg/metus)

Taršos į aplinkos orą iš stacionarių taršos šaltinių išmetamų medžiagų struktūra

Iš stacionarių šaltinių išsiskiriančių teršalų valymas Lietuvoje (t/metus)

Mobilių teršimo šaltinių emisija į aplinkos orą Lietuvoje ( t/metus)

2007

Teršalų emisija į aplinkos orą iš stacionarių taršos šaltinių Lietuvoje (apskritys, t/metus)

Teršalų emisija į aplinkos orą Lietuvoje (t/metus,kg/metus)

Taršos į aplinkos orą iš stacionarių taršos šaltinių išmetamų medžiagų struktūra

Iš stacionarių šaltinių išsiskiriančių teršalų valymas Lietuvoje (t/metus)

Mobilių teršimo šaltinių emisija į aplinkos orą Lietuvoje ( t/metus)

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-05-31