ŠESD apskaitos ir prognozių ataskaitos

Nacionalinėje išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau - ŠESD) kiekio apskaitos ataskaitoje pateikiama informacija apie tiesiogiai (CO2, CH4, N2O, HFC, SF6 ir NF3) ir netiesiogiai (CO, NOx, NMLOJ, SO2) Lietuvos teritorijoje išmetamas antropogeninės kilmės ŠESD pagal šaltinius ir sugėrimą absorbentais (augalija).

 

Nacionalinė šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos ataskaita:

Ataskaitos teikimo metai

Nuoroda į ataskaitą (anglų kalba)

Ataskaitos priedai (anglų kalba)

ŠESD tendencijos (lietuvių kalba)

Duomenys (lietuvių kalba)

2022 m.

Parsisiųsti ataskaitą

Parsisiųsti priedus

Parsisiųsti Parsisiųsti

2021 m.

Parsisiųsti ataskaitą

Parsisiųsti priedus

Parsisiųsti

Parsisiųsti

2020 m.

Parsisiųsti ataskaitą

Parsisiųsti priedus

Parsisiųsti

Parsisiųsti

2019 m.

Parsisiųsti ataskaitą

Parsisiųsti priedus

Parsisiųsti

Parsisiųsti

2018 m.

Parsisiųsti ataskaitą

Parsisiųsti priedus

Parsisiųsti

 

2017 m.

Parsisiųsti ataskaitą

Parsisiųsti priedus

Parsisiųsti

 

2016 m.

Parsisiųsti ataskaitą

Parsisiųsti priedus

Parsisiųsti

 

2015 m.

Parsisiųsti ataskaitą

Parsisiųsti priedus

Parsisiųsti

 

2014 m.

Parsisiųsti ataskaitą

Parsisiųsti priedus

Parsisiųsti

 

2013 m.

Parsisiųsti

 

Parsisiųsti

 

2012 m.

Parsisiųsti

 

Parsisiųsti

 


Lietuvos ŠESD kiekio prognozių, klimato kaitos politikos ir priemonių ataskaita:

Ataskaitos teikimo metai Nuoroda į ataskaitą (anglų kalba) Informacinis lapas (lietuvių kalba)
2021 m. Parsisiųsti Parsisiųsti