Dažniausiai užduodami klausimai

Taršos leidimų, turinčių specialiąsias dalis „Nuotekų tvarkymas ir išleidimas“ ir „Vandens išgavimas iš paviršinių vandens telkinių“, išdavimas, keitimas, tikslinimas

Dažniausiai daromos klaidos, teikiant paraišką taršos leidimui su specialiosiomis dalimis „Nuotekų tvarkymas ir išleidimas“ ir/ar „Vandens išgavimas iš paviršinių vandens telkinių“ gauti ar keisti

Atsakymai į pateiktus klausimus, susijusius su taršos leidimų specialiosiomis dalimis „Vandens išgavimas iš paviršinių vandens telkinių“ ir „Nuotekų tvarkymas ir išleidimas

 

Taršos leidimų išdavimas, keitimas, tikslinimas. Atliekų apdorojimo (naudojimas ar šalinimas, įskaitant laikymą ir paruošimą naudoti ar šalinti) dalis taršos leidimuose. Bendrieji reikalavimai.

Taršos leidimų išdavimas, keitimas, tikslinimas. Atliekų apdorojimo (naudojimas ar šalinimas, įskaitant laikymą ir paruošimą naudoti ar šalinti) dalis taršos leidimuose. DAŽNIAUSIA DAROMOS KLAIDOS.

Taršos leidimų išdavimas, keitimas, tikslinimas. Atliekų apdorojimo (naudojimas ar šalinimas, įskaitant laikymą ir paruošimą naudoti ar šalinti) dalis taršos leidimuose. Ūkio subjektų klausimai.

 

Taršos leidimų išdavimas, keitimas, tikslinimas. Specialioji dalis „Aplinkos oro taršos valdymas“ taršos leidimuose. Bendrieji reikalavimai.

Taršos leidimų išdavimas, keitimas, tikslinimas. Specialioji dalis „Aplinkos oro taršos valdymas“ taršos leidimuose. Dažniausiai daromos klaidos.

Taršos leidimų išdavimas, keitimas, tikslinimas. Specialioji dalis „Aplinkos oro taršos valdymas“ taršos leidimuose. Ūkio subjektų klausimai.

 

Taršos leidimų išdavimas, keitimas, tikslinimas. Specialioji dalis „Klimato kaitos valdymas“ taršos leidimuose. 

 

Subnuomos sutartys registruojamos Registrų centre. Informacija apie sutarčių registravimą pateikiama šiame Registrų centro svetainės nuorodoje https://info.registrucentras.lt/content/4134.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-09-29