Kokia yra EMAS registracijos nauda?

Pati bendriausia EMAS įgyvendinimo nauda yra ši:

 • Sumažėję kaštai: iš vienos pusės, pirkimo proceso metu dėl žaliavų, energijos, vandens sunaudojimo minimizavimo, iš kitos – dėl sumažėjusių ar nepatiriamų išlaidų už atliekų ir teršalų tvarkymą. Šie išlošiai yra akivaizdūs ne tik pramonės sektoriuje: paslaugų įmonės, universitetai, viešojo valdymo įstaigos, sporto kompleksai ir dar visas spektras organizacijų, kurios gali dalyvauti EMAS, gautų naudos dėl energijos ir kitų išteklių naudojimo optimizavimo. Įdiegus EMAS išlaidos vandeniui, elektrai, šildymui, kanceliariniams reikmenims ir įrangai gali žymiu mastu sumažėti, kas didintų įmonių pelningumą.
 • Rizikos sumažinimas: sumažintas rizikos aplinkai poveikis taip pat gali virsti finansine nauda, kuri atsirastų dėl pasitikėjimo augimo iš akcininkų, investuotojų, draudimo ir finansų įstaigų pusės.
 • Aplinkosaugos vadybos sistemos įdiegimas dažniausiai atskleidžia potencialias galimybes efektyvumo didinimui kitose organizacijos veiklos sferose.
 • Konkurencingumo išlaikymas ir (ar) padidinimas dėl sugebėjimo geriau patenkinti vis augančius pirkėjų reikalavimus aplinkosaugos vadybai.
 • Sisteminis požiūris į aplinkosaugos vadybą sustiprina visus kitus verslo vadybos aspektus.
 • Pagerėja gebėjimas atitikti aplinkosaugos įstatymų reikalavimus.
 • Naujoji EMAS emblema ir patvirtintos aplinkosaugos ataskaitos yra akivaizdūs tinkamos aplinkosaugos vadybos ir rūpinimosi visuomenės gerove įrodymai. Abu pastarieji instrumentai sustiprina organizacijos aplinkosauginį įvaizdį ir gali būti panaudojami marketingo tikslais santykių su pirkėjais, partneriais ir kitomis dalyvaujančiomis pusėmis gerinimui. Savo ruožtu, pasitikėjimo augimas veda ir prie geresnių santykių su viešojo valdymo institucijomis.
 • Darbuotojų įtraukimas į aplinkosaugos vadybos schemos įgyvendinimą stiprina įmonės darbuotojų tikslų suartėjimą su kompanijos tikslais ir prisideda prie darbuotojų aktyvesnio dalyvavimo ilgalaikiame organizacijos vystymosi procese

Susirūpinimas aplinkosauga, augantis visuomenės spaudimas ir valstybinio reguliavimo priemonės keičia verslo sąlygas visame pasaulyje. Vartotojai ir akcininkai vis labiau reikalauja aplinkosaugos požiūriu tinkamų produktų ir paslaugų, kurias teiktų socialiai atsakingos kompanijos. Organizacijoms tampa vis svarbiau parodyti, kad ne tik jų filosofija, bet ir investicijų strategijos bei kasdieninė veikla yra subalansuota:

 • kokybiška aplinkosaugos vadyba dėl gerai išvystytos schemos naudojimo
 • indėlis į organizacijos rizikos aplinkai valdymą
 • išteklių taupymas ir organizacijos poreikių tenkinimas žemesniais kaštais
 • finansinės naštos sumažinimas dėl reaguojančių vadybos strategijų taikymo, tokių kaip būklės atstatymas, avarijų likvidavimas ar baudų mokėjimas už norminių aktų nesilaikymą
 • finansinė nauda dėl pagerėjusios operacijų kontrolės 
 • poveikiams aplinkai augant pasauliniu mastu - paskata ekologine linkme tobulinti gamybos procesus
 • atitikimo aplinkosaugos teisės aktams patikrinimas, kurį atliekama EMAS aplinkosaugos vertintoj
 • mokymasis iš gerų kitų kompanijų ir organizacijų pavyzdžių
 • naujos verslo perspektyvos rinkose, kuriose yra svarbūs ekologiškai švarūs gamybos procesai 
 • papildomas patikimumas ir užtikrintumas, bendraujant su valstybės institucijomis, verslo partneriais ir vartotojais/piliečiai
 • santykių su vietos bendruomene pagerinimas
 • darbo sąlygų, darbuotojų nuotaikų pagerėjimas, paskatos komandiniam darbui
 • pranašumas prekybos vietoje ir pagerėjęs kompanijos įvaizdis
Paskutinė atnaujinimo data: 2022-05-12