Paraiškų ar prašymų aplinkosauginiams leidimams išduoti ar pakeisti vertinimo pagrindinių kriterijų aprašas

Paraiškų ar prašymų aplinkosauginiams leidimams išduoti ar pakeisti vertinimo pagrindinių kriterijų aprašas ( Agentūros direktoriaus 2021-12-10 įsakymas Nr. AV-311)

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-05-29