Taršos integruota prevencija ir kontrolė

Ūkio subjektų aplinkos monitoringo ataskaitų teikimas

Ataskaitą galima pateikti internetu, naudojant „Aplinkos informacijos valdymo integruotą kompiuterinę sistemą“ (IS „AIVIKS“).

Informaciją, kaip prisijungti prie IS „AIVIKS“, galima rasti čia. 

Ataskaitos pildymo IS „AIVIKS“ pagalbinę medžiagą galima rasti čia.

 

INFORMACIJA APIE BUVUSIAIS KLAIDAS, JŲ IŠTAISYMĄ IR PATAISYTĄ TIPK LEIDIMĄ

Klaidos ištaisymo
data
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas Sprendimas dėl klaidos ištaisymo Pataisyta
 2018-10-08   Statybos ir griovimo atliekų priėmimo, rūšiavimo, perdirbimo ir saugaus jų šalinimo aikštelė Kuprioniškėse, Liepkalnio g. 172 b ir Liepkalnio g. 172 c
 (veiklos vykdytojai: ,,First Opportunity" OU ir UAB ,,Vilniaus betono demontavimo technika") 
 Nr. (30.1)-A4-8065  Pataisyta 29 lentelė ir 37 lentelės ,,First Opportunity" OU dalis
2019-07-11 AB "Panevėžio energija" termofikacinė elektrinė Nr. (30.1)-A4-4679 Pataisytas 2019-06-27 raštu Nr. (30.1)-A4-4497 sprendimas
2021-01-07 UAB „Lietpak“ Nr. (30.1)-A4E-201 Pataisyta 10 lentelė
2021-05-12 AB „Vilniaus paukštynas“ Vilkiškių padalinys Nr. (30.1)-A4E-5855 Pataisyta 7 lentelė

 

INFORMACINIAI PRANEŠIMAI ŪKIO SUBJEKTAMS IR ASMENIMS TEIKIANTIEMS PARAIŠKAS

 

TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS (TIPK) LEIDIMŲ RENGIMAS

Informacija apie gautas paraiškas TIPK leidimams gauti/pakeisti (nuo 2022 m.)

ARCHYVAS (2013-2021m.)

Informacija apie gautus pasiūlymus, pastabas ir derinimus:

Informacija apie gautas ekogeologinių tyrimų ataskaitas

Informacija apie išduotus, pakeistus ir panaikintus TIPK leidimus:

 

ĮMONĖS, TURINČIOS TIPK LEIDIMUS

 Metai  Sąrašas
2018 Parsisiųsti
2017  Parsisiųsti
2016  Parsisiųsti
2015  Parsisiųsti
2014  Parsisiųsti
2013  Parsisiųsti
2012  Parsisiųsti
2011  Parsisiųsti
2010  Parsisiųsti
2009  Parsisiųsti
2008  Parsisiųsti
2007  Parsisiųsti

 

Panaikinti TIPK leidimai

Data Leidimo Nr. Ūkinės veiklos objekto pavadinimas
2018-05-23 T-KL.1-6/2015 UAB „Baltijos bunkeriavimo agentūra“
2018-06-06 (11.2)-30-74/2005 UAB "Baltic Oli Compamy"
2018-06-07 T-P.3-10/2016 UAB "Žalvaris" Įmonių. g 15, Panevėžys
2018-08-27  5/75  AB "YIT Kausta", Zapyškio karjeras,Kauno r.
2019-05-29  P1-1/096 AB "Panevėžio energija" termofikacinė elektrinė
 2019-07-09  VR-4.7-V-01-E-29  AB „Zelvė“
2019-07-09 VR-4.7-V-01-E-45 UAB „Alesninkų paukštynas“
2020-01-14 P2-5/052/T-P.6-16/2016 UAB „Rokiškio aliejinė“
2021-01-19 Nr. P1-66, P1-75 ir P1-81 LIT EGG, UAB

2021-04-13

Nr. TU(2)-81

UAB „Žalvaris“, Utenos sk.

2021-10-25 Nr. 21-10-25/01 UAB Lietmetas

 

TIRPIKLIUS NAUDOJANČIŲ ĮRENGINIŲ REGISTRAS

2016 m. tirpiklius naudojančių įrenginių registras

2015 m. tirpiklius naudojančių įrenginių registras

2014 m. tirpiklius naudojančių įrenginių registras

 

METODINIAI PATARIMAI

Metodiniai patarimai pavojingų medžiagų valdymui rengiant TIPK leidimus

 

INFORMACIJA APIE ATSINAUJINANČIUS ENERGIJOS IŠTEKLIUS NAUDOJANČIUS ĮRENGINIUS, TURINČIUS TIPK ARBA TARŠOS LEIDIMUS

2016 metais veikiantys įrenginiai

2015 metais veikiantys įrenginiai

2014 metais veikiantys įrenginiai

 

KITA NAUDINGA INFORMACIJA

Leidimų reikalavimų pavyzdžiai

Atleikų deginimo įrenginių sąrašas (List of waste incineration plants)

 

ATASKAITOS EUROPOS KOMISIJAI

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-11-08