exclamation

2022-01-27 nuo 19:00 iki 24:00 val. bus atliekami techniniai darbai, todėl galimi trumpalaikiai portalo „Mano vyriausybė“ veiklos sutrikimai. Atsiprašome už nepatogumus.

Kur kreiptis dėl taršos (TL) leidimų išdavimo ar keitimo?

Atsakingas Aplinkos apsaugos agentūros padalinys - Taršos prevencijos departamentas.

Skyriai, pagal kuruojamas veiklos sritis:

Oro taršos prevencijos skyrius - taršos leidimo specialiųjų dalių aplinkos oro taršos valdymas ir klimato kaita. Skyriaus vedėja Loreta Jovaišienė, tel. (8 686) 48 427, el. paštas: loreta.jovaisiene@aaa.am.lt;

Vandenų taršos prevencijos skyrius - taršos leidimo specialiųjų dalių nuotekų tvarkymas ir išleidimas, paviršinio vandens išgavimas. Skyriaus vedėja Virgilija Kozakienė, tel.  +370 687 36296, el. paštas: virgilija.kozakiene@aaa.am.lt;

Atliekų prevencijos skyrius - taršos leidimo specialiųjų dalių atliekų apdorojimas (naudojimo ar šalinimo, įskaitant paruošimą naudoti ir šalinti) ir laikymas, laivų perdirbimas. Skyriaus vedėja Daiva Plokštienė, tel. +370 612 57317, el. paštas: daiva.plokstiene@aaa.am.lt

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-07-02